Budowa oświetlenia prawego brzegu rzeki Kaczej - odcinek od ul. Sieradzkiej 34 do ul. Sieradzkiej 38A

Numer umowy:KB/588/UI/113-W/2016
Data podpisania:25.10.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn "Budowa oświetlenia prawego brzegu rzeki Kaczej - odcinek od ul. Sieradzkiej 34 do ul. Sieradzkiej 38A"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Zakład Kompleksowej Obsługi Inwestycji "Uniprojekt" p. Andrzej Formella, ul.Leśna 26, Mosty, 81-198 Kosakowo
Wartość zamówienia:10 455,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Agata Lewandowska
Telefon:586688300
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji - pokój 219
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Agata Lewandowska
Ostatnio zmodyfikował:
Data wytworzenia informacji: 25.10.2016
Data udostępnienia informacji: 09.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2016 12:53 Dodanie informacji