Budowa oświetleń w ul. Łanowej ul. Koloni,Plac zabaw przy ul. Rdestowej 33, ul. Nagietkowej, ul. Miegonia i ul. Muchowskiego w Gdyni

Numer umowy:KB/253/UI/39-W/2016
Data podpisania:05.05.2016 r.
Przedmiot zamówienia:opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla budowy oświetleń w następujących lokalizacjach na terenie Gdyni:1) ul. Łanowa(zadanie 1), 2) ul. Kolonia (zadanie 2), 3) Plac zabaw przy ul. Rdestowej 33 (zadanie 3), 4 ul. Nagietkowa (zadanie 4), ul. Miegonia i ul. Muchowskiego (zadanie 5).
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:ENERGOTECH PROJEKT Marek Kalicki, ul. Tatrzańska 11B/44, 80-331 Gdańsk
Wartość zamówienia:83 060,00 zł/brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Małgorzata Polan
Telefon:58 668 88 83
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudzkiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: _Małgorzata Polan (nie pracuje)
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Polan
Data wytworzenia informacji: 10.05.2016
Data udostępnienia informacji: 10.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2016 13:59 Aktualizacja treści Małgorzata Polan
10.05.2016 13:55 Dodanie informacji Małgorzata Polan
10.05.2016 13:53 Dodanie informacji Małgorzata Polan
10.05.2016 13:52 Dodanie informacji Małgorzata Polan
10.05.2016 13:49 Dodanie informacji Małgorzata Polan