Budowa dwóch kładek na rzece Kaczej w Gdyni w ciągu ulic Łęczyckiej oraz Radomskiej

Numer umowy:KB/657/UI/126-W/2016
Data podpisania:05.12.2016 r.
Przedmiot zamówienia:opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: "Budowa dwóch kładek na rzece Kaczej w Gdyni w ciągu ulic Łęczyckiej oraz Radomskiej wraz z uregulowaniem i umocnieniem koryta cieku pomiędzy kładkami na odcinku 340 mb"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego "Hydroprojekt w Gdańsku" Sp. z o.o., ul. Wassowskiego 12 Gdańsk
Wartość zamówienia:111 315,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Aleksandra Sokołowska
Telefon:58 668-88-84
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 227
Uwagi:zapytanie ofertowe

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 20.12.2016
Data udostępnienia informacji: 20.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2016 15:38 Dodanie informacji Elżbieta Długi