Kopia Dzienników Urzędowych nadburmistrza Gotenhafen.

Numer umowy SK/2816/PR/5-W/2016 [A]
Data podpisania 29.12.2016
Przedmiot zamówienia: Usługa kopiowania Dzienników Urzędowych nadburmistrza Gotenhafen.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Finanzministerium des Landem Schleswig-Holstein-Landeskasse-Wilhelminenstrasse 34, 24103 Kiel
Wartość zamówienia: 198,86 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ryszard Toczek, naczelnik Wydziału Współpracy i Analiz Samorządowych Urzędu Miasta Gdyni
Nr telefonu: 58 668-21-11
E-mail: r.toczek@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Konrad Niżnik, inspektor w Wydziale Współpracy i Analiz Samorządowych Urzędu Miasta Gdyni
E-mail: k.niznik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 24, Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Toczek
Wprowadził informację: Konrad Niżnik
Data wytworzenia informacji: 29.08.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017