Druk wraz z wydaniem albumu promującego inwestycje uhonorowane nagrodą CZAS GDYNI.

Numer umowy SK/2319/PR/2-W/2016 [A]
Data podpisania 22.11.2016
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku oraz wydanie albumu promującego inwestycje uhonorowane nagrodą CZAS GDYNI, powstałe w latach 1990-2015.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Oficyna VERBI CAUSA Małgorzata Sokołowska, ul. Ruchu Oporu 11, 81 - 474 Gdynia
Wartość zamówienia: 26 840,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ryszard Toczek, naczelnik Wydziału Współpracy i Analiz Samorządowych Urzędu Miasta Gdyni
Nr telefonu: 58 668-21-11
E-mail: r.toczek@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Konrad Niżnik, inspektor w Wydziale Współpracy i Analiz Samorządowych Urzędu Miasta Gdyni
E-mail: k.niznik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 24, Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Toczek
Wprowadził informację: Konrad Niżnik
Data wytworzenia informacji: 29.08.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017