Konkurs ofert na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marynarki Wojennej w Gdyni informuje, że zgodnie z protokołem w sprawie postępowania ofertowego na  prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w dniu 05.08.2016 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie Regulaminu konkursu.
Wybrano ofertę "Espana" s.c. T. Prajs, A. Andrejczyk, ul. Grunwaldzka 35, 74-120 Widuchowa ze stawką
całodobowego wyżywienia 14,00 zł.
W dniu 30.08.2016r. została podpisana umowa nr ZSO1.A.221.13.2016 z  firmą "Espana" s.c. T. Prajs, A. Andrejczyk, ul. Grunwaldzka 35, 74-120 Widuchowa  na okres do 30.06.2019r. na podstawie zarządzenia nr 5021/16/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z 30.08.2016r.


Wyniki konkursu ofert_05_08_2016Konkurs ofert na prowadzenie stołówki szkolnej w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marynarki Wojennej w Gdyni,  ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia  

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marynarki Wojennej w Gdyni ogłasza konkurs ofert na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marynarki Wojennej w Gdyni.
W celu prowadzenia stołówki  Organizator odda w użyczenie pomieszczenia kuchni z zapleczem o łącznej powierzchni 169,7 m², znajdujące się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni przy ul. Legionów 27 wraz z urządzeniami i wyposażeniem.

Oferent w ramach prowadzenia stołówki zobowiązany będzie do przygotowywania całodziennego wyżywienia dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni tj. śniadania, II śniadania, obiadu (zupa, drugie danie z kompotem), kolacji  oraz wydawania przygotowanych posiłków w godzinach 7.15-18.30  w okresie od 01.09.2016 r. – 30.06.2019 r.

Ofertę konkursową należy złożyć  w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem:„Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marynarki Wojennej w Gdyni ; ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia”w terminie do dnia 05.08.2016 roku do godziny 9.00, - w siedzibie Organizatora: Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia. Na kopercie należy umieścić nazwę, adres, numer kontaktowy Oferenta.Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania w sekretariacie szkoły, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia (dzień, godzina).  Oferty złożone po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


Otwarcie kopert z ofertami oraz rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi dnia 05.08.2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Organizatora Konkursu.

Szczegóły zawarte w regulaminie konkursu ofert i poniższych załącznikach.

 

Osoba do kontaktu:
Izabela Kruszewska - stanowisko służbowe: Kierownik administracji, tel: 58 350-94-80, od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin konkursu ofert 

Wzór umowy - załącznik nr 2 do regulaminu

Wykaz urządzeń i wyposażenia - załącznik do umowy

Oreintacyjne zestawienie bieżacych opłat eksploatacyjnych - załącznik nr 3 do regulaminu
 

Formularz ofertowy - załącznik nr 4

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 22.07.2016
Data udostępnienia informacji: 22.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.09.2016 10:03 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
28.07.2016 11:18 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
22.07.2016 12:19 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak