Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”

Numer umowy MOPS.172.UK.2016
Data podpisania 15.10.2016
Przedmiot zamówienia: Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 12.10.2016 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni, z upoważnienia którego działa Wiceprezydenta Miasta Gdyni - Pan Michał Guć
Wykonawca: Spółdzielnia Socjalna „Razem” z siedzibą w: 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 2/135
Wartość zamówienia: Do kwoty 5.567.500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Badaj
Nr telefonu: 58 625-93-87
E-mail: e.badaj@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 25.10.2016
Data udostępnienia informacji: 14.03.2018