Z dnia 2015-12-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-12-29 w sprawie:       
3924/15/VII/R - zmiany umowy w ramach realizacji projektu pn.: ,,NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
3925/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/501/UI/101-W/2015 z dnia 30.07.2015 r. na opracowanie projektu urządzenia do ładowania trolejbusów na pętli trolejbusowej, projektu zamiennego budowy oświetlenia na pętli trolejbusowej u zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Górniczej oraz aktualizacji projektu przebudowy urządzeń elektroenergetycznych
3926/15/VII/M - prowadzenia i zakładania profili w serwisie społecznościowym Facebook przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Gdyni oraz jednostki organizacyjne miasta Gdyni
3927/15/VII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania wycinki drzewa, posadzenia drzewa liściastego niskopiennego oraz trzyletniej pielęgnacji drzewa przy ul. Władysława IV 23 w Gdyni.
3928/15/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2015
3929/15/VII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
3930/15/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
3931/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych polegającego na zorganizowanie pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności realizowanych w formie placówek wsparcia dziennego pod nazwą: „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w dzielnicy Gdynia Chylonia"
3932/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 114 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Dickmana - część działki nr 1749 (arch.dz.65) oraz część działki nr 1742 (arch. dz. nr 117/67) obręb 0021 Oksywie - przeznaczonej do wydzierżawienia
3933/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ledóchowskiego 14, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
3934/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 17 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej - część działki nr 1459 - przeznaczonej do wydzierżawienia
3935/15/VII/U - zmieniające zarządzenie w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej
3936/15/VII/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - tworzenie i prowadzenie klubów Seniora" w latach 2016 - 2017
3937/15/VII/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja"
3938/15/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2016 środków na realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lutego 2008 - najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. Dr Jadwigi Titz-Kosko na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Spółka z o.o. przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 w Gdyni
3939/15/VII/P - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2016 środków na realizację umowy nr 012/077/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 - najem pomieszczeń położonych przy ul. Podchorążych 10 A od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Gdynia na rzecz Przychodni Lekarskiej „Obłuże II" Spółka z o.o. - NZOZ Przychodni" Obłuże-Oksywie"
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 29.12.2015
Data udostępnienia informacji: 30.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2015 12:32 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski