Z dnia 2015-12-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-12-08 w sprawie:       
3777/15/VII/P - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
3778/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia
3779/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia
3780/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 6/2015 do umowy nr KB/7/MOPS/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
3781/15/VII/M - pozwolenia na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie zaplecza socjalno-sanitarnego i dociepleniu stropodachu Hali Rybnej -Miejskiej Hali Targowej w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 40 (działka nr 794/1, km 54)
3782/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3783/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3784/15/VII/P - organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz sytemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Miasta Gdyni
3785/15/VII/S - zmieniające zarządzenie nr 3081/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
3786/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 17.500 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - część działki nr 151 oraz część działki 152 - obręb 0009 Babie Doły - przeznaczonej do wydzierżawienia
3787/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jarzębinowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3788/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kuśnierskiej 9 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
3789/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Aresa i ul. Afrodyty, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3790/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy Placu Grunwaldzkim, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 10 lat - na rzecz Forum Kultury Spółka z o.o.
3791/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 432 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - część działki nr 119 obręb 0009 Babie Doły - przeznaczonej do wydzierżawienia
3792/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 180 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - część działki nr 119 obręb 0009 Babie Doły - przeznaczonej do wydzierżawienia
3793/15/VII/U - podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015", ustalenia wzoru umów na modernizację źródeł ogrzewania oraz montaż odnawialnych źródeł energii oraz uruchomienia środków na realizację tych dotacji
3794/15/VII/P - powołania Rady ds. Sportu i ustalenia regulaminu jej działania
3795/15/VII/P - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych
3796/15/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2015
3797/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
3798/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków w roku 2015 na dostawę energii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
3799/15/VII/S - zmiany treści zarządzenia w sprawie wyrażenie zgody na dzierżawę i koszty eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego marki Nashuatec na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni o wartości do 30 000 EURO
3800/15/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni"
3801/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 1/2015 do umowy SK/279/OZ/43-w/2014
3802/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 1/2015 do umowy SK/492/OZ/62-w/2014 oraz zawarcia aneksu nr 1/2015 do umowy SK/245/OZ/9-W/2014
3803/15/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych
3804/15/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci w 2016 r.
3805/15/VII/M - rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci animowania spotkań o tematyce osób z niepełnosprawnością w Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu „Wymiennikownia"
3806/15/VII/M - wykonania remontów 4 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Handlowej 9A, Opata Hackiego 23 i Zamenhofa 9
3807/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków na dystrybucję energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni, lokali podległych oraz Straży Miejskiej w 2015r.
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 08.12.2015
Data udostępnienia informacji: 30.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2015 12:13 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski