Z dnia 2015-11-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-11-24 w sprawie:  
3687/15/VII/P -
 zmiana zarządzenia w sprawie dostawy kwiatów do Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.
 3688/15/VII/U -  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy.
 3689/15/VII/R -  przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2016 roku
 3690/15/VII/R -  przeprowadzenia XVIII edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni".
 3691/15/VII/M -  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 6/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kapitańskiej 10 w Gdyni w sprawie wycinki dwóch klonów i lipy.
 3692/15/VII/O -  dofinansowania kosztów organizacji Wigilii Pamięci Pokoleń.
 3693/15/VII/S -  lokalu dla Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja.
 3694/15/VII/S -  zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Bożenie Zglińskiej dyrektorowi jednostki budżetowej "Centrum Aktywności Seniora".
 3695/15/VII/S -  lokalu dla Rady Dzielnicy Babie Doły.
 3696/15/VII/S -  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Wielki Kack.
 3697/15/VII/P -  wyrażenia zgody na przesłanie wniosku zgłoszeniowego Gminy Miasta Gdyni dot. udziału w Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 2016".
 3698/15/VII/P -  ogłoszenia XVII edycji konkursu pod nazwą „Gdynia bez barier".
 3699/15/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
 3700/15/VII/U -  zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą opracowania „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015-2035"
 3701/15/VII/R -  powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie w latach 2018-2020.
 3702/15/VII/R -  powołania, określenia składu oraz określenia zasad działania Gdyńskiej Rady do spraw Seniorów.
 3703/15/VII/M -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 3704/15/VII/M -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 3705/15/VII/P -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych w 2016 roku".
 3706/15/VII/M -  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 4/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 52 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną.
 3707/15/VII/M -  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 6/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 117 w Gdyni w sprawie wymiany instalacji gazowej wraz z montażem wsadu kominowego na potrzeby lokalu nr 4.
 3708/15/VII/M -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 3709/15/VII/M -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 3710/15/VII/S -  zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na poczet rozliczania kosztów świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Gdyni, lokali podległych oraz Straży Miejskiej w 2015 r.
 3711/15/VII/O -  powierzenie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup ambulansu.
 3712/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. I. Krasickiego 40 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
 3713/15/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
 3714/15/VII/P -  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zielonej.
 3715/15/VII/S -  udzielenia pełnomocnictwa pani Łucji Janiszewskiej dyrektorowi jednostki budżetowej Żłobek „Niezapominajka".
 3716/15/VII/S -  przyjęcia regulaminu konkursu „Gdynia malowana kwiatami.
 3717/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Bodio).
 3718/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Grzymowicz).
 3719/15/VII/M -  zasad realizacji zwycięskich projektów w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku.
 3720/15/VII/M -  powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci animowania spotkań o tematyce osób z niepełnosprawnością w Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Design ,,Wymiennikownia".
 3721/15/VII/M -  wyrażenia zgody na organizację konkursu „Junior Biznes 2015".
 3722/15/VII/K -  kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
 3723/15/VII/P -  zmiany zapisów umowy nr SK/1340/MK/1-W/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku na przeprowadzenie "Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb Chwarzno - Wiczlino (nr teryt 22601_1.0011)".
 3724/15/VII/O -  rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.
 3725/15/VII/O -  zawarcie aneksu nr 2/2015 do umowy SK/264/OZ/28-W/2014 oraz aneksu nr 2/2015 do umowy SK/184/OZ/19-W/2013.
 3726/15/VII/O -  przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Świętego Mikołaja Biskupa na wspieranie realizacji zadania "Młodość i twórczość jest w nas. Dzielimy się tym póki czas."
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 24.11.2015
Data udostępnienia informacji: 21.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2015 08:45 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski