Z dnia 2015-11-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-11-17 w sprawie:
3648/15/VII/K -
 zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2015
3649/15/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
3650/15/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
3651/15/VII/R -  powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na finansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
3652/15/VII/R -  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
3653/15/VII/R -  powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. prowadzenie klubu abstynenta
3654/15/VII/M -  wyrażenia zgody na wykonanie robót remontowych w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Płk. Dąbka 165 przez najemcę Pana Krzysztofa Weiwera działającego jako F.G.H. BACHUS
3655/15/VII/M -  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 97 w Gdyni w sprawie wyprowadzenia wentylacji z lokalu użytkowego (Bar Mleczny) oraz montażu centrali wentylacyjnej na dachu budynku
3656/15/VII/M -  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 01/06/2015 z dnia 09.06.2015r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 108 ACŁ w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
3657/15/VII/M -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3658/15/VII/M -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3659/15/VII/S -  zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków na poczet rozliczania kosztów eksploatacyjnych, czynszu oraz mediów dotyczących lokali użytkowanych przez UMG przy ul. Krzywoustego 6, ul. 3 Maja 27/31, ul. Partyzantów 39, ul. Partyzantów 42, ul. Świętojańskiej 141, ul. Świętojańskiej 18, ul. Władysława IV 12/14 oraz Al. Zwycięstwa 291 a w Gdyni
3660/15/VII/S -  akceptacji aneksu do umowy na rozszerzenie w systemie informatycznym „Wirtualny Doradca" bazy wiedzy „Wirtualnego Urzędnika"
3661/15/VII/P -  skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazie wydania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Mokwy
3662/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Widnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3663/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Widnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3664/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3665/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3666/15/VII/P -  użyczenia lokalu użytkowego - garażu nr 6 przy al. Marsz. Piłsudskiego 20 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
3667/15/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3668/15/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3669/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sambora przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
3670/15/VII/P -  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Śnieżnej
3671/15/VII/P -  określenia warunków dołączenia i wykazu częściowo zabudowanych działek gruntu położonych w Gdyni, przy ul. Pionierów
3672/15/VII/M -  wyrażenia zgody na zawarcie ugody pozasądowej z Jackiem Toporek Firma Handlowo-Usługowa POL-BUD
3673/15/VII/R -  przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Leszczynki zadania inwestycyjno - remontowego
3674/15/VII/P -  ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
3675/15/VII/S -  zmiany treści zarządzenia nr 362/14/VII/15/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2014 w sprawie wyboru wykonawcy na usługę wynajmu pięciu samochodów osobowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r. o wartości do 30000 EURO
3676/15/VII/S -  zmiany treści zarządzenia nr 1826/2015/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2015r w sprawie udzielenia zgody na podpisanie umowy na dostawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej do 30 000 EURO
3677/15/VII/U -  powołania Sądu Konkursowego w konkursie studialno-ideowym na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni
3678/15/VII/U -  wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1/U/1-W/2015 z dnia 20.01.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące ścieżki w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
3679/15/VII/U -  wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na przesadzanie drzew kolidujących z inwestycją budowy podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Chwaszczyńskiej wraz z ich pielęgnacją
3680/15/VII/M -  wyrażenia zgody na zawarcie ugody pozasądowej z Anko Sp. z o.o.
3681/15/VII/M -  wykonania projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Płk. Dąbka 52 a w Gdyni
3682/15/VII/M -  wykonania rozbiórki składu opału oraz ustanowienia nadzoru autorskiego przy ul. Górnej 23-27 w Gdyni - działka nr 1359/430 KM 60
3683/15/VII/R -  zmiany umowy w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni-edycja 2015"
3684/15/VII/O -  zmieniające uchwałę nr 6366/2001/III Zarządu Miasta Gdyni z dnia 09.10.2001 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej
3685/15/VII/O -  wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
3686/15/VII/P -  określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Jana z Kolna 25 oraz wykazu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 17.11.2015
Data udostępnienia informacji: 21.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2015 08:35 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski