Z dnia 2015-11-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-11-13 w sprawie:
3646/15/VII/K -
 przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami określonymi w uchwale RM Gdynia nr XII/220/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gdyni
3647/15/VII/K -  przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016 - 2033

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 13.11.2015
Data udostępnienia informacji: 21.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2015 08:30 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski