Z dnia 2015-10-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-10-27 w sprawie:
3527/15/VII/P -
 sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 3412/15/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wsparcia podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
3528/15/VII/M -  usunięcia skutków przecieku z dachu w gminnym budynku z lokalami użytkowymi przy ul. Widnej 8
3529/15/VII/M -  wykonania prac remontowych w 8 gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Chrzanowskiego 10A oraz 10B w Gdyni
3530/15/VII/M -  przestawienia pieców grzewczych w 7 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
3531/15/VII/M -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3532/15/VII/M -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3533/15/VII/S -  przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni
3534/15/VII/P -  zmiany zarządzenia nr 16324/14/VI/P w sprawie kompleksowej obsługi odłowu zwierzyny łownej
3535/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 22 lokal nr 15
3536/15/VII/P -  określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Demptowskiej
3537/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Anyżowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3538/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Gen. Maczka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3539/15/VII/P -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. M. Kopernika)
3540/15/VII/M -  pozwolenia na rozbiórkę czterech boksów garażowych o numerach od 1 do 4 położonych przy ul. Batorego w Gdyni (działka nr 449/71, km 53)
3541/15/VII/M -  wykonania przycinki i wycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
3542/15/VII/M -  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia zamówienia na organizację stoiska Miasta Gdyni podczas Targów EXPO REAL w Monachium, które odbędą się w dniach 5-7 października 2015 roku
3543/15/VII/O -  upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni do podpisywania umów z rodzicami /prawnymi opiekunami/ uczniów niepełnosprawnych w zakresie zwrotu kosztów przejazdu na trasie dom - szkoła - dom
3544/15/VII/O -  upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni do podpisywania umów z rodzicami /prawnymi opiekunami/ uczniów niepełnosprawnych w zakresie zwrotu kosztów przejazdu na trasie dom - szkoła - dom
3545/15/VII/K -  skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego
3546/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 97 (lokal nr 11 kl. D)
3547/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Marszałł)
3548/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Jażownik)
3549/15/VII/P -  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bądkowskiego 19, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3550/15/VII/M -  wyrażenia zgody na złożenie do Sądu Okręgowego w Gdańsku wniosku o rejestrację portalu internetowego www.gdynia.pl w rejestrze dzienników i czasopism
3551/15/VII/O -  zmiany zarządzenia nr 3370/15/VII/O w sprawie rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych"
3552/15/VII/O -  refundacji kosztów wyjazdu drużyny szachowej na Finały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych
3553/15/VII/O -  dofinansowania kosztów wyjazdu uczennicy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni na XVI Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu w Krotoszynie
3554/15/VII/M -  wyrażenia zgody na zawarcie ugody pozasądowej z Firmą Drogową NORDVIK Sp. j., Krzysztof Wróbel i Synowie
3555/15/VII/M -  przebudowy gminnego lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnousługowym położonym przy ul. Wójta Radtkego 53
3556/15/VII/R -  aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
3557/15/VII/S -  zmiany treści zarządzenia nr 16716/2014/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 EURO na usługę telefonii komórkowej, transfer danych wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni
3558/15/VII/U -  wyrażenia zgody na zmianę treści umów nr KB/399/UI-90-W/2013 z dnia 31.05.2013 r. oraz KB/281/UI/154-W/2014 z dnia 27.11.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 27.10.2015
Data udostępnienia informacji: 29.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2015 09:29 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski