Z dnia 2015-10-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-10-13 w sprawie:
3449/15/VII/K -
zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2015
3450/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
3451/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
3452/15/VII/P - zmieniające umowę nr KB/87/PON/14/W/2015 zawartą dnia 30 stycznia 2015 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między słowami"
3453/15/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza
3454/15/VII/U - zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą Planu gospodarki niskoemisyjnej
3455/15/VII/R - zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2015 r."
3456/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3457/15/VII/M - wykonania wymiany witryny w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Świętojańskiej 132
3458/15/VII/M - opróżnienia gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Morskiej 47B, Warszawskiej 45 i Warszawskiej 55
3459/15/VII/M - usunięcia awarii w gminnej przepompowni ścieków sanitarnych obsługującej gminne budynki mieszkalne przy ul. Dickmana 18-30 i 38 w Gdyni
3460/15/VII/M - wykonania remontu dachu w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Widnej 10 w Gdyni
3461/15/VII/M - wykonania przycinki i wycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
3462/15/VII/O - upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni do podpisywania umów z rodzicami /prawnymi opiekunami/ uczniów niepełnosprawnych w zakresie zwrotu kosztów przejazdu na trasie dom - szkoła - dom
3463/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3464/15/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
3465/15/VII/S - zmiany zarządzenia nr 348/14/VII/S na zakup art. spożywczych (kawa, herbata, cukier) na potrzeby UMG w 2015 r.
3466/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Balladyny, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3467/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3468/15/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. św. Mikołaja i ul. Hutniczej
3469/15/VII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Hutniczej
3470/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ateny i ul. Amora, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3471/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 527 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żółkiewskiego - przeznaczonej do wydzierżawienia
3472/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sambora 1A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
3473/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 344 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żółkiewskiego - przeznaczonej do wydzierżawienia
3474/15/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
3475/15/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ze środków Funduszu Pracy pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
3476/15/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 36/38/40
3477/15/VII/M - głosowania na projekty zakwalifikowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015
3478/15/VII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci animowania spotkań o tematyce osób z niepełnosprawnością w Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu „Wymiennikownia"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 13.10.2015
Data udostępnienia informacji: 28.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2015 15:02 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski