Z dnia 2015-09-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-09-29 w sprawie:  
3349/15/VII/K -
zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2015
 3350/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
 3351/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
 3352/15/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 3353/15/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych
 3354/15/VII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Bankiem Żywności w Trójmieście na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą: „Wiem, co jem - warsztaty edukacyjne dla mieszkańców Gdyni"
 3355/15/VII/M - wykonania remontu kominów z doraźną naprawą dachu w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 71-73 w Gdyni
 3356/15/VII/M - wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki czterech garaży przy ul. Batorego w Gdyni
 3357/15/VII/M - wykonania projektu rozbiórki zabudowań mieszkalno-gospodarczych przy ul. Komandorskiej 49 i 49A w Gdyni
 3358/15/VII/M - naprawy krawężników przy chodniku ul. Batalionów Chłopskich 14-16 w Gdyni
 3359/15/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 2/08/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
 3360/15/VII/M - wykonanie prac zabezpieczających w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Folwarcznej 9 i 11 w Gdyni
 3361/15/VII/M - wykonanie remontu schodów osiedlowych przy ul. Powstania Śląskiego 8 w Gdyni
 3362/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
 3363/15/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunem do Hagi na Międzynarodowe Zawody Prawnicze
 3364/15/VII/O - dofinansowania współorganizacji Wojewódzkiego Konkursu Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego
 3365/15/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły w Trokach na Litwie w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół nr 15 w Gdyni
 3366/15/VII/O - sfinansowania organizacji uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Gdyni
 3367/15/VII/O - przekazanie środków finansowych dla gdyńskich placówek oświatowych z okazji jubileuszy
 3368/15/VII/O - refundacji organizacji I Gdyńskiego Młodzieżowego Złazu im. Franciszki Cegielskiej
 3369/15/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu do Warszawy 10 osobowej grupy uczniów wraz z opiekunem z VI Liceum Ogólnokształcącego na uroczystą galę rozdania nagród Ogólnopolskiego Konkursu „Postaw na Słońce"
 3370/15/VII/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych"
 3371/15/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 2410/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie torów na krytej pływalni przy Gimnazjum nr 3
 3372/15/VII/K - zmiany zarządzenia nr 195/14/VII/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2014 roku
 3373/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 3374/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3054/07/IV/K z dnia 7 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej
 3375/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 31 (garaż nr 6)
 3376/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Polnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 3377/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Manganowej 3 przeznaczonej do wydzierżawienia
 3378/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 950 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków część dz. 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 3379/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pionierów, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 3380/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
 3381/15/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Starochwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 3382/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 31 (kl. A lokal nr 13)
 3383/15/VII/R - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę wykonania i montażu tablic pamiątkowych oraz tabliczek informacyjnych w ramach projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"
 3384/15/VII/S - zmiany treści zarządzenia w sprawie wyrażenie zgody na zakup zamocowań, śrub, wkrętów i gwoździ do 30 000 euro
 3385/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
 3386/15/VII/P - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Markowi Łucykowi dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
 3387/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/539/UI/110-W/2015 z dnia 25.08.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji polegających na budowie dróg oraz parkingów rowerowych w ramach trasy R-10
 3388/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 3389/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 3390/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/501/UI/101-W/2015 z dnia 30.07.2015 r. na opracowanie projektu urządzenia do ładowania trolejbusów na pętli trolejbusowej, projektu zamiennego budowy oświetlenia na pętli trolejbusowej u zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Górniczej oraz aktualizacji projektu przebudowy urządzeń elektroenergetycznych
 3391/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ciągów pieszych w rejonie ul. Widnej oraz przejścia podziemnego pod torami PKP ul. Świętego Mikołaja w Gdyni"
 3392/15/VII/M - podpisania umowy na udzielenie dotacji celowej Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni w celu finansowania kosztów realizacji inwestycji stworzenia wystawy o tematyce zdrowotne
 3393/15/VII/M - listy projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 oraz wyznaczenia punktów do głosowania i terminu głosowania
 3394/15/VII/U - zawarcia aneksów do umów partnerskich w ramach wspólnej realizacji projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrażania"
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 29.09.2015
Data udostępnienia informacji: 21.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2015 13:27 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski