Z dnia 2015-09-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-09-22 w sprawie:
3308/15/VII/K -
 zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2015.
3309/15/VII/K -  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok.
3310/15/VII/K -  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.
3311/15/VII/S -  udzielenia zamówienia publicznego na najem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r.
3312/15/VII/S -  druku wkładki wyborczej w tygodniku „Ratusz" w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
3313/15/VII/S -  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30.000 EUR na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
3314/15/VII/S -  organizacji przewozu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
3315/15/VII/RO -  zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni.
3316/15/VII/M -  zabezpieczenia budynku oraz przejęcia w administrowanie nieruchomości przy ul. Sanockiej 12 w Gdyni.
3317/15/VII/M -  wykonania prac porządkowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Chwarznieńskiej 176 A w Gdyni.
3318/15/VII/M -  wykonania prac sanitarno-porządkowych na gminnej nieruchomości przy ul. Szafranowej (działka nr 198/8 KM 31) w Gdyni.
3319/15/VII/M -  wykonania prowizorycznego ogrodzenia oraz prac sanitarno-porządkowych na gminnej nieruchomości przy ul. Gruszkowej 1B w Gdyni
3320/15/VII/M -  pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wpisanym do rejestru zabytków przy ul. Morskiej 67 w Gdyni.
3321/15/VII/M -  wykonania wycinki drzewa na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni.
3322/15/VII/M -  wykonania przycinki drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni.
3323/15/VII/M -  wykonania remontu kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 20 w Gdyni.
3324/15/VII/M -  wykonania deratyzacji w budynku przy ul. Dworcowej 11 A w Gdyni.
3325/15/VII/M -  wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 9/36.
3326/15/VII/M -  wykonania remontu podłogi i wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w gminnym budynku z lokalami użytkowymi przy ul. Świętojańskiej 5/7.
3327/15/VII/P -  akceptacji wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w stałej sprawności technicznej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni.
3328/15/VII/O -  wysokości dotacji dla niepublicznych szkół gimnazjalnych mistrzostwa sportowego w 2015 r.
3329/15/VII/O -  przyjęcia Regulaminu dofinansowywania międzyszkolnych konkursów organizowanych w gdyńskich szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
3330/15/VII/P -  przyjęcia Regulaminu dofinansowywania międzyszkolnych konkursów organizowanych w gdyńskich szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
3331/15/VII/S -  treści zarządzenia w sprawie zlecenia usługi wykonania i montażu żaluzji okiennych w pomieszczeniach biurowych UMG w 2015 r.
3332/15/VII/S -  zmiany zarządzenia nr 427/14/VII/S na zakup art. spożywczych (soki, mleko, słodycze, owoce) na potrzeby UMG w 2015 r.
3333/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie wywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego.
3334/15/VII/P -  zmiany zarządzenia nr 1829/15/VII/P w sprawie budowy przyłącza energetycznego dla kamery nr 100 systemu monitoringu wizyjnego i akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/281/PK/3-w/2015.
3335/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
3336/15/VII/P -  wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr U2, o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, położonego na parterze budynku przy ul. Władysława IV 7-15 w Gdyni.
3337/15/VII/P -  zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/140/PD/8-W/2015.
3338/15/VII/M -  wykonania remontu schodów przy ul. Dąbrowskiego 7, 13, 37 w Gdyni.
3339/15/VII/M -  udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na wykonanie fotografii panoramy Gdyni
3340/15/VII/U -  zatwierdzenia wyniku oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego o wartości poniżej 207 000 EURO na kompleksowe usługi doradcze w zakresie przygotowania i wdrożenia koncepcji docelowego wykorzystania przez Gminę Miasta Gdyni infrastruktury lotniska Gdynia - Oksywie.
3341/15/VII/M -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
3342/15/VII/O -  zawarcia aneksu nr 1/2015 do umowy KB/18/OZ/1-w/2014.
3343/15/VII/M -  wykonania prac porządkowych w gminnym lokalu mieszkaniowym nr 7 przy ul. Morskiej 47A w Gdyni.
3344/15/VII/O -  dofinansowania kosztów związanych wyjazdem do Oberasbach w Niemczech uczniów i opiekunów z VI Liceum Ogólnokształcącego.
3345/15/VII/O -  dofinansowania współorganizacji I Młodzieżowej konferencji Matematycznej TRÓJMAT 2015.
3346/15/VII/S -  zmiany treści w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2015 na utrzymanie telefonów stacjonarnych.
3347/15/VII/S -  zmiany treści zarządzenia 2420/15/VII/S z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 EURO na dostawę paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni w latach 2015-2016.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 22.09.2015
Data udostępnienia informacji: 21.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2015 13:23 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski