Z dnia 2015-08-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-08-18 w sprawie:
3011/15/VII/P -
organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Babie Doły festynu dla mieszkańców w dniu 12 września 2015 r.
3012/15/VII/P - druku zaproszeń
3013/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę obsługi akcji „Sprzątanie Gdyni 2015" w ramach międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata"
3014/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę plakatowania na potrzeby programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
3015/15/VII/R - zmiany treści umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Biura Porad Obywatelskich
3016/15/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EURO na remont pomieszczeń świetlicy Socjoterapeutycznej „Socjo" w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Cechowej 22 w Gdyni
3017/15/VII/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych nr 1 i 4A przy ul. Kopernika 9 w Gdyni
3018/15/VII/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Pawiej 1A/1 i Promiennej 4/1 i 2 w Gdyni
3019/15/VII/M - pozwolenia na rozbiórkę składu opału przy ul. Górnej 23-27 w Gdyni - działka nr 1359/430 GD 60
3020/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 8, Morskiej 93 oraz Pawiej 13B w Gdyni
3021/15/VII/M - wykonania remontu ogrodzenia przy ul. Partyzantów 39 bl. IV w Gdyni
3022/15/VII/M - wykonania awaryjnych prac naprawczych w gminnych budynkach i lokalach mieszkalnych przy ul. Chylońskiej 138/2, Handlowej 9AB oraz Okrzei 24B/6 w Gdyni
3023/15/VII/M - wykonania prac naprawczych w gminnych budynkach i lokalach mieszkalnych przy ul. Inżynierskiej 72, Wiśniewskiego 9 i 11 i oraz Waszyngtona 28 w Gdyni
3024/15/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 7/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Traugutta 2 w Gdyni
3025/15/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego
3026/15/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej
3027/15/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego
3028/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup komputera przenośnego
3029/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ul. Wielkopolskiej i Al. Zwycięstwa, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3030/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 22 lokal nr 1
3031/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 22 lokal nr 14
3032/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 22 lokal nr 20
3033/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17,19,21 (Benisławskiego 17 kl. Cm 5)
3034/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17,19,21 (Benisławskiego 19 kl. Dm 3)
3035/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 117-121 (kl. 119 lok. nr 5)
3036/15/VII/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych Miasta
3037/15/VII/P - wykonania materiałów promocyjnych
3038/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EURO na wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej w Gdyni, na odcinku od SP 37 do ul. Zaruskiego wraz z budową ścieżek rowerowych."
3039/15/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn. Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach Projektu pn. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni Małym Trójmieście Kaszubskim
3040/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie roboty budowlanej pn: „Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
3041/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
3042/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na utrzymanie na serwerze strony internetowej
3043/15/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej w rejonie ul. Czechosłowackiej
3044/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
3045/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
3046/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
3047/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 3/2015 do umowy SK/485/OZ/55-w/2014 oraz aneksu nr 2/2015 do umowy SK/196/OZ/31-w/2013
3048/15/VII/P - organizacji i realizacji w Gdyni w dniach 24-26 września 2015 roku VII edycji Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci
3049/15/VII/P - organizacji cateringu dla uczestników XIII Konferencji Generalnej Związku Miast Bałtyckich
3050/15/VII/S - zakupu publikacji dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.
3051/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na opiekę autorską nad oprogramowaniem: rejestr VAT i ekwiwalent dla Straży Miejskiej
3052/15/VII/P - wykonania zdjęć na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
3053/15/VII/K - przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek kultury za I-sze półrocze 2015 roku
3054/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
3055/15/VII/P - organizacji wizyty przygotowawczej w związku z XIII Konferencją Generalną Związku Miast Bałtyckich
3056/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Miętowej 122 w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3057/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Miętowej 124 w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3058/15/VII/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EURO na wykonanie materiałów informacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Od pomysłu do biznesu KREATYWNA GDYNIA"
3059/15/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EURO na publikację reklamy prasowej
3060/15/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie "Instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni"
3061/15/VII/S - ustanowienia koordynatora gminnego
3062/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy dot. roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej wraz z budową sieci światłowodowej i uruchomieniem łączy transmisji danych w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 18.08.2015
Data udostępnienia informacji: 28.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2015 15:27 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski