Z dnia 2015-08-11


Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-08-11 w sprawie:
2956/15/VII/P -
zatwierdzenia projektu ugody pozasądowej zawieranej pomiędzy Panem Sławomirem Miklaszewiczem, Panem Edwardem Miklaszewiczem oraz Panem Alfredem Miklaszewiczem a Gminą Miasta Gdyni
2957/15/VII/P - rejestracji telewizyjnej z Gali Nagrody Literackiej Gdynia 2015
2958/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na promocję Miasta podczas wydarzenia z miejskiego kalendarza imprez
2959/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30000 EURO, na druk i ekspozycję reklamy promującej miasto
2960/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na zakup materiałów promujących miasto
2961/15/VII/M - przestawienia pieców grzewczych w 3 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
2962/15/VII/M - wykonania rozbiórki zabudowań gospodarczych przy ul. Chwarznieńskiej 10-12,14 w Gdyni - działka nr 192 KM 65
2963/15/VII/M - zgłoszenia zamiaru rozbiórki pomieszczeń gospodarczych wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Chwarznieńskiej 10-12, 14 w Gdyni (działka nr 192 KM 65)
2964/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na realizację cyklu szkoleń pn. „Od pomysłu do biznesu KREATYWNA GDYNIA"
2965/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dot. przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2015 r.
2966/15/VII/P - ogłoszenia i organizacji przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Pomorskiego i Gminy Miasta Gdyni oraz własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Św. Wojciecha i ul. Stefana Żeromskiego
2967/15/VII/P - organizacji seansu filmowego dla dzieci nagrodzonych w IX edycji konkursu pn. „Jak żyć w przyjaźni"
2968/15/VII/R - zawarcia umów z Wojewodą Pomorskim, w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"
2969/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 35 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2970/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 28 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2971/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2972/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół nr 15 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2973/15/VII/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na zakup piór dla najlepszych tegorocznych maturzystów, w tym maturzystów matury międzynarodowej IB
2974/15/VII/O - zmiany treści § 1 pkt 2. załącznika nr 1 do zarządzenia nr 2591/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zawarcia aneksu nr 3/2015 do umowy SK/182/OZ/17-w/2013
2975/15/VII/U - poparcia kampanii „Więcej niż energia. Energetyka obywatelska" organizowanej przez Fundację Greenpeace Polska oraz udostępnienia logotypu Miasta Gdyni na stronie dedykowanej kampanii
2976/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
2977/15/VII/P - utworzenia systemu stałego dyżuru
2978/15/VII/P - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty związane z ustanowieniem służebności przesyłu na rzecz Gminy Miasta Gdynia przy ul. Łopianowej
2979/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV/Wzgórze Św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2980/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Bursztynowej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2981/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Amona, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2982/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Mikołaja Kopernika, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
2983/15/VII/O - zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 44, dyrektora Przedszkola nr 47, dyrektora Przedszkola nr 52, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 26, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych, dyrektora Technikum Transportowego, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
2984/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2985/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół nr 6 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2986/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 33 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2987/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2988/15/VII/P - wykonania monitoringu biura rzeczy znalezionych, ul. Grabowo 5
2989/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy B. Chrzanowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
2990/15/VII/U - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji polegających na budowie dróg oraz parkingów rowerowych w ramach trasy R-10
2991/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/321/UI/59-W/2015 z dnia 21.05.2015r. na wykonanie robót budowlanych „Oświetlenie ul. Krzywej, ul. Pelczara, ul. Wyszyńskiego w Gdyni"
2992/15/VII/M - powołania przewodniczącego i zespołu zadaniowego do realizacji konferencji międzynarodowej CIVITAS FORUM 2016 w Gdyni
2993/15/VII/M - upoważnienia Wiceprezydenta Miasta Gdyni oraz Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do zawarcia porozumienia z Mayland Real Estate Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie prac budowlano-inwestycyjnych na parkingu usytuowanym w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 992/1 i 1010/1, KM 63, obręb Gdynia, Kw nr GD1Y/00024646/2
2994/15/VII/P - organizacji uroczystości odznaczenia bohaterów strajków sierpniowych
2995/15/VII/P - druku materiałów związanych z bieżącymi wydarzeniami
2996/15/VII/P - wizyty delegacji ukraińskiej w dniach 16-18.08.2015 r.
2997/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
2998/15/VII/P - dofinansowania wydania książki Leszka Biernackiego „Wiosna wolności"
2999/15/VII/S - udzielenia zgody na dostawę szaf metalowych i nadstawek dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 EURO
3000/15/VII/M - zgłoszenia zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni (działki nr GD 09-318/53 i GD 09-211/64)
3001/15/VII/M - wykonania rozbiórki nieużytkowanego budynku mieszkalnego i pozostałości dwóch budynków gospodarczych na nieruchomości gminnej (działka nr 810/2 KM 13) przy ul. Uranowej 15 w Gdyni
3002/15/VII/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 EURO na robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku Zespołu Szkół Nr 11 w Gdyni przy ul. Porębskiego 21
3003/15/VII/M - zmiany umowy nr KB/278/MB/21-W/2015 z dnia 06.05.2015r. na remont rampy i wykonanie ll etapu elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40
3004/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy Nr KB/210/UI/58/W/2013 z dnia 08.04.2013r. o wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa ulicy Chwarznińskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
3005/15/VII/P - wynajęcia pomieszczenia użytkowego o pow. 43,48 m2 usytuowanego przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
3006/15/VII/U - naprawy tablicy informacyjnej o historycznym układzie urbanistycznym śródmieścia Gdyni
3007/15/VII/R - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 207.000 EURO na usługę wykonania i dostarczenia 900 000 sztuk papierowych torebek do usuwania psich nieczystości
3008/15/VII/U - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę opracowania audytów energetycznych i efektywności energetycznej 16 budynków użyteczności publicznej
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 11.08.2015
Data udostępnienia informacji: 28.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2015 15:03 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski