Z dnia 2015-06-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-06-24 w sprawie:
2502/15/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2015
2503/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
2504/15/VII/K  - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
2505/15/VII/P - użyczenia od Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni nieruchomości gruntowej w Kosakowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1041/3 KM 119 z przeznaczeniem na organizację imprezy artystycznej „Open'er Festival 2015" w dniach 1-4.07.2015 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 24.06.2015
Data udostępnienia informacji: 27.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2015 13:21 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski