Z dnia 2015-05-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-05-27 w sprawie:
2213/2015/VII/U- udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn: „Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii", realizowanych w ramach projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni i Małym Trójmieście Kaszubskim"
2214/2015/VII/U- udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 euro na geodezyjne wytyczenie w terenie strefy montażowej pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Śnieżnej, Tęczowej i Wiczlińskiej dla umożliwienia dokładnej inwentaryzacji zieleni
2215/2015/VII/U- zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej poniżej 207 000 euro na opracowanie wielobranżowej koncepcji budowy węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny
2216/2015/VII/U- zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 207 000 euro dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński"
2217/2015/VII/M- przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni kierunków i działań dotyczących rewitalizacji wraz z delimitacją obszarów zdegradowanych w Gdyni
2218/2015/VII/R- ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
2219/2015/VII/P- przewozu darów
2220/2015/VII/O- wyrażenia zgody na użyczenie auli w Gimnazjum nr 1 w Gdyni
2221/2015/VII/S- ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 27.05.2015
Data udostępnienia informacji: 18.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2015 14:34 Korekta Piotr Wiśniewski
18.06.2015 14:32 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski