Z dnia 2015-05-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-05-06 w sprawie:
1848/15/VII/P - organizacji pobytu gości
1849/15/VII/P - organizacji Festiwalu Traffic Design 2015
1850/15/VII/P - organizacji Globaltica World Cultures Festival 2015
1851/15/VII/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana festynu rodzinnego w dzielnicy w dniu 16 maja 2015 r.
1852/15/VII/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 30 maja 2015 r.
1853/15/VII/P - organizacji jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin saksofonisty i animatora kultury Przemka Dyjakowskiego
1854/15/VII/P - dofinansowania wydania książki o kobietach Gdyni
1855/15/VII/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
1856/15/VII/P - zakupu książek
1857/15/VII/P - dokonania opłaty za prawo do organizacji Gdynia Business Week 2015
1858/15/VII/P - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/74/UI/18-W/2015 z dnia 11.02.2015r. o wykonanie roboty budowlanej pn. „Budowa ul. Albańskiej, miejsc postojowych wzdłuż ul. Harcerskiej oraz chodnika ul. Stolemów w Gdyni"
1859/15/VII/P - powołania Zespołu Organizacyjnego zlotu okrętów BALTOPS 2015
1860/15/VII/U - zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
1861/15/VII/M - wymiany okna w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Widnej 9/34 w Gdyni
1862/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 4/82 w Gdyni
1863/15/VII/M - postawienia kontenera blaszanego na terenie gminnym przy ul. Chwarznieńskiej 12 od strony ulicy Uczniowskiej w Gdyni
1864/15/VII/M - przywrócenia zasilania w wodę gminnego lokalu użytkowego przy ul. Partyzantów 39 w Gdyni, pomiędzy blokami III i IV
1865/15/VII/M - wykonania wymiany witryny w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Warszawskiej 80 w Gdyni
1866/15/VII/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 38/117 w Gdyni
1867/15/VII/M - wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji części lokalu użytkowego wraz z rewaloryzacją części budynku zabytkowego przy ul. Orłowskiej 2 w Gdyni
1868/15/VII/P - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Rolniczej 10A/20 w Gdyni
1869/15/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2015
1870/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2015
1871/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
1872/15/VII/K - usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych przy Al. Zwycięstwa 30 w Gdyni - dz. nr 735/252 i 885/252
1873/15/VII/K - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 1/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 64-70 w Gdyni
1874/15/VII/M - przyjęcia treści aneksu nr 4 do umowy nr KB/137/MG/3/W/2012 z dnia 24.02.2012r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości"
1875/15/VII/M - odnowienia domen dla Rad Dzielnic
1876/15/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EURO na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z rozwiązaniem technicznym wzmocnienia uszkodzonego stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Chrzanowskiego 3/5 w Gdyni użytkowanym przez Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
1877/15/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EURO na wykonanie remontu elewacji i pomieszczeń wewnętrznych w gminnym budynku użytkowym przy Al. Jana Pawła II w Gdyni - Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej
1878/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1879/15/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 6 z dnia 27.02.2015r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Traugutta 2 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
1880/15/VII/M - przekazania środków trwałych samorządowej instytucji kultury - Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
1881/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1882/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1883/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1884/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1885/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1886/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1887/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
1888/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1889/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1890/15/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
1891/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy Nr SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
1892/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA Fundacją na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
1893/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza" z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
1894/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy Nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
1895/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na zakup nagród dla laureatów międzyszkolnych konkursów przyrodniczych
1896/15/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2015 roku
1897/15/VII/R - zmiany treści umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego na prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych"
1898/15/VII/O - udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni na zakup sprzętu medycznego
1899/15/VII/O - udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni
1900/15/VII/O - dofinansowania zakupu nagród i organizacji międzyszkolnego konkursu „Sprawni i bezpieczni", którego organizatorem jest Gimnazjum nr 11 w Gdyni
1901/15/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wymianą międzynarodową uczniów pomiędzy Zespołem Szkół nr 10 w Gdyni i szkołą w Hamburgu
1902/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pnączy o wartości do 30 000 EURO
1903/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiału roślinnego o wartości do 30 000 EURO
1904/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych nt: „Komunikacja, etykieta, protokół oraz marketing terytorialny" dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
1905/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 2, ul. Modra 1 kl. A)
1906/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 ( lokal nr 4, ul. Modra 1 kl. B)
1907/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 9, ul. Modra 1 kl. A)
1908/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 4, ul. Zielona 26 kl. A)
1909/2015/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 3, ul. Zielona 28 kl. E)
1910/2015/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 ( lokal nr 7, ul. Zielona 28 kl. B)
1911/2015/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 1, ul. Zielona 28 kl. B)
1912/2015/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 ( lokal nr 7 ul. Zielona 28 kl. A)
1913/2015/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 117-121 (kl. 117 lok. nr 1)
1914/2015/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 117-121 (kl. 117 lok. nr 3)
1915/2015/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 117-121 (kl. 117 lok. nr 4)
1916/2015/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 117-121 (kl. 119 lok. nr 1)
1917/2015/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
1918/2015/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/90 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1919/2015/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej/Denhoffa przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1920/2015/VII/P - zatwierdzenia projektu umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy Morską Spółdzielnią Mieszkaniową a Gminą Miasta Gdyni, dotyczącą dzierżawy fragmentu parkingu, chodnika i trawnika przy ulicy Kołłątaja
1921/2015/VII/P - określenia warunków nabycia na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Źródło Marii
1922/2015/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej oznaczonej jako działki nr 1580/308 i nr 1583/307 km 58 obręb Gdynia
1923/2015/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170C
1924/2015/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 ( lokal nr 10 ul. Zielona 28 kl.D)
1925/2015/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 5 ul. Modra 1 kl.A)
1926/2015/VII/M - upoważnienia pracownika jednostki budżetowej - „Zarząd Dróg i Zieleni" do załatwiania spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz z ustawy o drogach publicznych
1927/2015/VII/P - udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Łucykowi - Dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
1928/2015/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na organizację cateringu w czasie uroczystej gali związanej z obchodami 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce
1929/2015/VII/S - zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi UMG do 30000 EURO oraz akceptacji wyboru oferenta
1930/2015/VII/U - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prostokątnej i ul. Swarzewskiej w Gdyni"
1931/2015/VII/U - zmiany zarządzenia nr 15598/14/VI/U i zarządzenie zmieniające nr 1834/15/VII/U w sprawie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla zadania pn: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Chylonia, Witomino i Chwarzno - Wiczlino."
1932/2015/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
1933/2015/VII/U - otwarcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn. Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
1934/2015/VII/U - zmiany zarządzenia nr 1375/15/VII/U w sprawie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Rzymowskiego w Gdyni
1935/2015/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Budowa ul. Św. Mikołaja wraz z przebudową zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni"
1936/2015/VII/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie zadania: „Oświetlenie ul. Świeckiej, ciągu pieszego łączącego ulice: Ziołową i Nagietkową, ul. Macierzanki oraz ul. Koperkowej w Gdyni"
1937/2015/VII/S - udzielenia zamówienia na remont zewnętrznych ościeży okiennych w budynku UMG o wartości do 30 000 EURO
1938/2015/VII/O - wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie transportu i opieki podczas dowozu dwójki dzieci niepełnosprawnych do Punktu Przedszkolnego „Szkrabik" przy ulicy Kapitańskiej 23 w Gdyni
1939/2015/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie akceptacji wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 Euro na ubezpieczenie mienia, OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych
1940/2015/VII/P - wykonania akwareli o tematyce gdyńskiej
1941/2015/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe członków komisji wyborczych związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w dniach 9-11 maja 2015 r.
1942/2015/VII/S - udziela się zamówienia na wymianę uszczelek w oknach w budynku UMG o wartości do 30 000 EURO
1943/2015/VII/S - udziela się zamówienia na remont schodów drewnianych znajdujących się w budynku UMG o wartości do 30 000 EURO
1944/2015/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
1945/2015/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/51/PD/6-W/2015
1946/2015/VII/U - zamówienia wykonania kosztorysów oraz specyfikacji technicznej dotyczących remontu podwórza budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
1947/2015/VII/S - zmiany załącznika do zarządzenia 1730/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2015 r. dotyczącego ustanowienia operatorów obwodowych komisji wyborczych oraz zlecenia zadań związanych z obsługą informatyczną w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1948/2015/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1949/2015/VII/P - zatwierdzenia projektu umowy użyczenia dotyczącego terenu położonego między ul. Legionów i ul. Korczaka
1950/2015/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie wykazu zmian gruntowych, dla trwałego wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśnego w ramach zadania pn.: „Budowa polany leśnej przy ulicy Rdestowej w Gdyni"
1951/2015/VII/M - zamówienia do kwoty 30000 EURO, na publikację reklam w przewodnikach turystyczno-biznesowych
1952/2015/VII/P - organizacji imprezy artystycznej pn. Lato zaczyna się w Gdyni - Cudawianki 2015
1953/2015/VII/M - zamówienia, do kwoty 30000 EURO, opracowania projektu graficznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 06.05.2015
Data udostępnienia informacji: 26.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2015 13:55 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski