Z dnia 2015-04-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.04.2015 r. w sprawie:
1731/15/VII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2015.
1732/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok.
1733/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.
1734/15/VII/P -  wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania: prowadzenie na terenie Gdyni aktywizacji społecznej, zawodowej oraz sportowej osób niepełnosprawnych poprzez działania sportowo-turystyczne w ramach Klubu Gdyńskiego Kibica Niepełnosprawnego.
1735/15/VII/R -  zmiany zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych.
1736/15/VII/R -  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na organizację i przeprowadzenie akcji edukacyjnej pod nazwą „Bioróżnorodność - poznaj by zachować".
1737/15/VII/S -  zmiany zarządzenia w sprawie zasad ustalania wynagradzania, przyznawania nagród oraz określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni i ich zastępców.
1738/15/VII/P -  akceptacji Aneksu nr 5 do umowy nr 1/CS/2010 (SK 1988/PK/44-w/2009) oraz Aneksu nr 1 do umowy nr SK/1434/PK/36-w/2009.
1739/15/VII/M -  wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Władysława IV 7-15 kl. A/23 w Gdyni.
1740/15/VII/M -  uszczelnienia instalacji gazowej w gminnych budynkach przy ul. Woj. Wachowiaka 31-33 i Sieradzkiej 114 oraz gminnych lokalach przy ul. Waszyngtona 28/5 i 30/20 oraz Woj. Wachowiaka 35/1 w Gdyni.
1741/15/VII/M -  usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym będącym w przymusowej administracji przy ul. Korzeniowskiego 31 w Gdyni.
1742/15/VII/M -  naprawy ściany na korytarzu III piętra w budynku przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni.
1743/15/VII/M -  pozwolenia na rozbiórkę blaszanego garażu przy ul. Unruga 67 w Gdyni - działka nr 772/2 KM 12.
1744/15/VII/M -  wykonania projektu rozbiórki składu opału przy ul. Górnej 23-27 w Gdyni.
1745/15/VII/M -  dystrybucji i zużycia energii elektrycznej w gminnej nieruchomości przy ul. Kopernika 71 w Gdyni.
1746/15/VII/M -  wykonania prac zabezpieczających w gminnym lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni.
1747/15/VII/M -  wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 38/112 w Gdyni.
1748/15/VII/M -  wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 30/22 w Gdyni.
1749/15/VII/M -  udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na konserwację instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Alei Jana Pawła II.
1750/15/VII/M -  zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie wydruku wielkoformatowego.
1751/15/VII/M -  udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na przedłużenie rejestracji domeny gdyniaprzedsiebiorcza.pl na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
1752/15/VII/M -  zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na publikację reklamy prasowej.
1753/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 1 ul. Modra 1 kl. B).
1754/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 1 ul. Modra 1 kl. C).
1755/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 2 ul. Modra 1 kl. C).
1756/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 3 ul. Modra 1 kl. B).
1757/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 9 ul. Modra 1 kl. B).
1758/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 7 ul. Zielona 26 kl. A).
1759/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 3 ul. Zielona 26 kl. A).
1760/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 8 ul. Zielona 26 kl. A).
1761/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 1 ul. Zielona 26 kl. B).
1762/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 7 ul. Zielona 26 kl. B).
1763/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 4 ul. Zielona 26 kl. C).
1764/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 5 ul. Zielona 26 kl. C)
1765/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 9 ul. Zielona 28 kl. A).
1766/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 4 ul. Zielona 28 kl. B).
1767/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 10 ul. Zielona 28 kl. B).
1768/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 2 ul. Zielona 28 kl. C).
1769/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 3 ul. Zielona 28 kl. C).
1770/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 6 ul. Zielona 28 kl. D).
1771/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 8 ul. Zielona 28D).
1772/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 (lokal nr 8 ul. Zielona 28E).
1773/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 82
1774/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 117-121
1775/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 117-121
1776/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Boisko 18
1777/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Śląskiej 78
1778/15/VII/P -  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej udziału wynoszącego ½ części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Granatowej 26
1779/15/VII/M -  udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie i instalację modułu Live chat na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
1780/15/VII/M -  udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie ekspozytorów na materiały turystyczne
1781/15/VII/M -  zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 EUR na robotę budowlaną, polegającą na remoncie rampy oraz wykonaniu etapu II remontu elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40
1782/15/VII/M -  zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 EUR na geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod budynek Szkoły Muzycznej i układ drogowy - dojazd do szkoły
1783/15/VII/M -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1784/15/VII/M -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1785/15/VII/M -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1786/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Leszczynki przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
1787/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Kołłątaja przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
1788/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Złotej/Miedzianej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat.
1789/15/VII/P -  konkursu ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych - z napojami gorącymi i zimnymi (z wyłączeniem napojów alkoholowych) w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku
1790/15/VII/O -  wyrażenia zgody na użyczenie terenu sportowego oraz pomieszczeń w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni.
1791/15/VII/O -  dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XVIII Małego Gdyńskiego Forum Zespołów Teatralnych, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni.
1792/15/VII/O -  dofinansowania organizacji II Wojewódzkiego Konkursu Europejskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni.
1793/15/VII/O -  dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów VII Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z nami" dla uczniów szkół i placówek szkolnictwa specjalnego, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni.
1794/15/VII/O -  dofinansowania kosztów związanych z organizacją i realizacją projektu „Bałtyckie Zawody Prawnicze"
1795/15/VII/O -  dofinansowania zakupu nagród w Międzyszkolnych Konkursach Matematycznych: dla klas II oraz dla klas VI szkoły podstawowej organizowanych przez Zespół Szkół nr 7 w Gdyni
1796/15/VII/O -  refundacji kosztów organizacji Mistrzostw Gdyni Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej.
1797/15/VII/O -  dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów klasy drugiej „obronnej" z Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni na III Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Tarnowie
1798/15/VII/O -  dofinansowania kosztów wyjazdu na XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Suwałkach oraz na XXXVI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie
1799/15/VII/O -  wyrażenia zgody na użyczenie boiska trawiastego w ZSO nr 4
1800/15/VII/O -  dofinansowania zakupu nagród dla laureatów konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1801/15/VII/O -  dofinansowania "Gdyńskiego Konkursu Teatralnego w Języku Niemieckim Theater macht Spass" organizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Gdyni.
1802/15/VII/S -  udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkolenia - "Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - najnowsze zmiany przepisów" dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni.
1803/15/VII/S -  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UMG
1804/15/VII/S -  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UMG
1805/15/VII/S -  zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęć związanych z obchodami 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce
1806/15/VII/P -  przestawienie odłowni dla dzików
1807/15/VII/P -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania - Wspieranie międzynarodowych staży i wymian.
1808/15/VII/P -  druku materiałów informacyjnych w ramach projektu Gdynia Rodzinna
1809/15/VII/P -  organizacji wydarzenia
1810/15/VII/K -  kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego
1811/15/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
1812/15/VII/P -  ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku wielomieszkaniowego położonego przy ul. Śląskiej 44 na oddanie w najem lokalu użytkowego - garażu n7 7, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni.
1813/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 37B przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1814/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 37B przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1815/15/VII/P -  ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni, w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1816/15/VII/P -  nieruchomości położonej przy ul. Józefa Bema 33 - młodzieżowy Dom Kultury
1817/15/VII/P -  zawarcia umowy najmu pomieszczenia użytkowego położonego przy ul. Abrahama 50-56 w Gdyni
1818/15/VII/U -  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/971/UI/199-W/2013 z dnia 08.11.2013r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej dla posesji położonych w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej
1819/15/VII/U -  udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - Budowa ciągu pieszego łączącego przystanek pętli autobusowej z ul. Chabrową
1820/15/VII/U -  udzielenia zamówienia na wykonanie tablic informacyjnych dla zadania Przebudowa ul. Izydy i Apollina w Gdyni dofinansowanego w ramach projektu "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej" - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim
1821/15/VII/S -  zmiany umowy nr KB.826.UG.99.W.2014
1822/15/VII/S -  udzielenia zamówienia na dostawę roślin.
1823/15/VII/S -  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu zagospodarowania skweru przy ul. Zielonej 19
1824/15/VII/S -  udzielenie zamówienia na dostawę donic, materiałów ogrodniczych i siew nasion na wybranych terenach Miasta Gdyni o wartości do 30 000 EUR
1825/15/VII/S -  wyrażenia zgody na zakup 2 sztuk godeł oraz akceptacji wyboru oferenta
1826/15/VII/S -  udzielenia zgody na podpisanie umowy na dostawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz akceptacji wyboru oferenta
1827/15/VII/S -  zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu pracy pracowników UMG.
1828/15/VII/S -  wyrażenia zgody na uzupełnienie lokali wyborczych oraz wydatki kancelaryjne, obsługę miejskich i obwodowych komisji wyborczych oraz akceptację wyboru oferenta
1829/15/VII/P -  budowy przyłącza energetycznego dla kamery nr 100 systemu monitoringu wizyjnego
1830/15/VII/S -  zawarcia umowy na wykonanie statuetki - Specjalnej Nagrody Młodzieżowej Rady Miasta wręczanej w trakcie Małej Gali Festiwalu Filmowego w Gdyni
1831/15/VII/P -  udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Markowi Łucykowi dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
1832/15/VII/P -  organizacji pobytu delegacji z miasta siostrzanego Haikou.
1833/15/VII/S -  udzielenie zamówienia na organizację pobytu w Gdyni dla Pana Piotra Pawłowskiego, Honorowego Obywatela Gdyni, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
1834/15/VII/U -  zmieniające zarządzenie nr 15598/15/VI/U i zarządzenie zmieniające nr 1026/15/VII/U w sprawie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla zadania pn "Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Chylonia, Witomino i Chwarzno-Wiczlino".
1835/15/VII/P -  powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
1836/15/VII/P -  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych miasta
1837/15/VII/P -  zmiany treści umowy dzierżawy MG/281/D/2012 z dnia 31.12.2012 r.
1838/15/VII/M -  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR, na organizację Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015 w dniu 9 października 2015.
1839/15/VII/M -  udzielenia pełnomocnictwa Województwu Pomorskiemu na prowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia na "Kompleksową organizację seminarium pn. Potencjał gospodarczy Pomorza, w Mediolanie w dniu 4 czerwca 2015" w związku z udziałem Gminy Miasta Gdyni w realizacji projektu p.n. "Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 1.6.1.: Promowanie atrakcyjności regionu. Konkurs nr 1.6.1_2.
1840/15/VII/S - udzielenia zgody na dostawę wózka bibliotecznego dla UMG w 2015 r. o wartości do 30 000 EURO.
1841/15/VII/S - unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej wraz z budową sieci światłowodowej i uruchomieniem łączy transmisji danych w ramach projektu "Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni"
1842/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie roboty budowlanej pn:" Rozbudowa ulic: Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni".
1843/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 00 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: "Rozbudowa ulic: Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni".
1844/15/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EURO, na publikację reklamy prasowej.
1845/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 00 EURO, realizację oprawy muzycznej.
1846/15/VII/M - uchylenia zarządzenia nr 1544/15/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 marca 2015 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 28.04.2015
Data udostępnienia informacji: 30.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.05.2015 14:13 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
30.04.2015 14:40 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk