Z dnia 2015-04-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.04.2015 r. w sprawie:
1721/15/VII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2015.
1722/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok.
1723/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.
1724/15/VII/S - ustanowienia koordynatora gminnego.
1725/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku.
1726/15/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, polegającego na wsparciu profilaktycznym i terapeutyczny osób z problemem DDA oraz ich rodzin.
1727/15/VII/R - przyjęcia procedur przeprowadzenia i wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego.
1728/15/VII/U - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.04.2015
Data udostępnienia informacji: 30.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.04.2015 14:37 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk