Z dnia 2015-04-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.04.2015 r. w sprawie:
1547/15/VII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2015
1548/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
1549/15/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
1550/15/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przekazaniu autorskich praw majątkowych na rzecz Urzędu Miasta Gdyni
1551/15/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia kompetencji społecznych dorosłych osób niepełnosprawnych.
1552/15/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania terapia zaburzeń żywienia u osób niepełnosprawnych.
1553/15/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na wsparciu profilaktycznymi terapeutycznym osób z problemem DDA oraz ich rodzin.
1554/15/VII/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kartuskiej 67/26 w Gdyni.
1555/15/VII/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kapitańskiej 41/3 w Gdyni.
1556/15/VII/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wykonania remontu muru oporowego na terenie należącym do Gminy przy ul. Wojewody Wachowiaka 2-4w Gdyni.
1557/15/VII/M - powołania Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Gdyni.
1558/15/VII/M - udzielenia zgody na używanie nazwy Gdynia w znaku towarowym.
1559/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1560/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
1561/15/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Narodowym Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu w ramach realizacji programu chórów szkolnych Śpiewająca Polska.
1562/15/VII/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na wykonanie usługiu dostępnienia systemu „vEdukacja Nabór - Szkoły ponadgimnazjalne" w celu przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni.
1563/15/VII/S - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu dotyczącym dokonywania ocen okresowych pracowników w Urzędzie Miasta Gdyni.
1564/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.
1565/15/VII/S - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji systemu KSAT 2000i.
1566/15/VII/P - ustalenia jednolitego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Kopernika 13-15 w Gdyni dla lokali nr 5 i 6 kl.15.
1567/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/89 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
1568/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/94 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
1569/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/19 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
1570/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Świętojańskiej/Traugutta przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
1571/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 400 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062.10 - przeznaczonej do wydzierżawienia.
1572/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkowaniem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego 123-131.
1573/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gdynia, położonej przy ul. Mrongowiusza, przeznaczonej do sprzedaży
1574/15/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Częstochowskiej 42.
1575/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 82 m 2, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków, stanowiącej część działki nr 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
1576/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 102 m 2, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków, stanowiącej część działki nr 1062/9 - przeznaczonej do wydzierżawienia
1577/15/VII/P - konkursu ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck
1578/15/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 207 000 EUR na ubezpieczenie ryzyka zawiązanego z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów Gminy Miasta Gdynia oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2015-2017
1579/15/VII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.
1580/15/VII/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni w roku 2015
1581/15/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej realizacji inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Apollina i Izydy w Gdyni
1582/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie prac polegających na wykonaniu systemu nawadniania terenów zielonych dla inwestycji pn. budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę.
1583/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie robót pn. Przebudowa ul. Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Redłowskiej i Kopernika.
1584/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie projektu podziału działki pn Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Kruczkowskiego i Staffa w Gdyni.
1585/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie zamiennego projektu wykonawczego wraz z częścią kosztową dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu - etap II.w Gdyni.
1586/15/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda.
1587/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmiany treści umowy na wykonanie robót budowlanych pn. Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola.
1588/15/VII/U - zawarcia umowy o dotację w ramach konkursu Oszczędne Oświetlenie Pomorza - edycja pilotażowa
1589/15/VII/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 EUR na robotę budowlaną polegającą na rozbudowie i przebudowie budynku Przedszkola nr 21 wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Demptowskiej 42.
1590/15/VII/P - realizacji reportażu telewizyjnego pod tytułem Gdynia bez barier
1591/15/VII/P - organizacji jubileuszu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska.
1592/15/VII/P - wykonania i montażu tablicy poświęconej 3. Morskiemu Plutonowi Żandarmerii.
1593/15/VII/P - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na usługę „Ustalenia aktualnej wartości stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej przy ul. Zielonej w obrębie Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo" oraz w sprawie zatwierdzenia treści umowy
1594/15/VII/P - realizacji impresji filmowej o laureatach 16. edycji konkursu Gdynia bez barier.
1595/15/VII/U - uiszczenia opłaty sądowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.04.2015
Data udostępnienia informacji: 30.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.04.2015 14:26 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk