Z dnia 2015-02-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.02.2015 r. w sprawie:
977/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 30 000 EUR na świadczenie opieki nad bezdomnymi albo odebranymi właścicielowi zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Miasta Gdyni
978/15/VII/R - zmiany umowy na wykonanie i dostawę 500 000 szt. papierowych torebek do usuwania psich nieczystości
979/15/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia tekstów materiałów promujących Gdynię
980/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR na dystrybucję materiałów promujących miasto
981/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie iluminacji świetlnej Gdynia InfoBox
982/15/VII/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni
983/15/VII/M - zwrotu kosztów naprawy dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Rybaków 7 w Gdyni.
984/15/VII/M - wykonania przeglądów technicznych obiektu użytkowego (biblioteka) przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni
985/15/VII/M - wykonania badań warstw podłogowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 1/2 w Gdyni
986/15/VII/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ulicy Dickmana 38/401 w Gdyni
987/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
988/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
989/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
990/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
991/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
992/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
993/15/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie bloku sportowego ,,E'' w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni
994/15/VII/P - podpisania Aneksów do umowy nr 01644/05 (SK/2316/SA/131-w/2013) dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
995/15/VII/P - napraw, stałego serwisu, aktualizacji i prac konserwacyjno - remontowych systemu łączności radiowej dla potrzeb.
996/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015r
997/15/VII/P - zmiany umowy dzierżawy Akt Notarialny Rep.A nr 3897/1996 z dnia10.09.1996 roku zawartej z Spółką Akcyjną „Kupcy Gdyńscy" na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni, położony w Gdyni u zbiegu ulic Władysława IV,10 Lutego i Batorego.
998/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
999/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera 3b przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
1000/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 35 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1001/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 17 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1002/15/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
1003/15/VII/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Żelaznej 20/27 w Gdyni
1004/15/VII/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 38/218 w Gdyni
1005/15/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Obywateli „Projekt Włocławek" na wspieranie realizacji zadania „Młodzi w Gdyni - badanie potrzeb i aktywizowanie młodych mieszkańców miasta"
1006/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni
1007/15/VII/O - pełnomocnictwa Bartosza Bartoszewicza - Wiceprezydenta Miasta Gdyni do podpisywania umów z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku w ramach dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
1008/15/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez Zespół Szkół nr 12 w Gdyni.
1009/15/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzeń roślinnych na kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
1010/15/VII/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
1011/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kurpiowskiej 25, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
1012/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Batalionów Chłopskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1013/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. M. Kopernika przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1014/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Szarych Szeregów, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
1015/15/VII/K - zmieniający budżet miasta Gdyni na rok 2015
1016/15/VII/K - zmieniający zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na 2015 rok
1017/15/VII/P - wykonania dokumentacji medialnej
1018/15/VII/P - realizacji spektakli oraz prowadzenia projektów kulturalno-edukacyjnych w Teatrze Gdynia Główna
1019/15/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na wykonanie materiałów promujących miasto
1020/15/VII/K - uchylenia zarządzenia zmieniającego zarządzenie o likwidacji zakładu budżetowego „Hala Sportowo-Widowiskowa"
1021/15/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie zakończenia funkcjonowania samorządowego zakładu budżetowego „Hala Sportowo-Widowiskowa" w Gdyni w likwidacji.
1022/15/VII/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w 2015 r.
1023/15/VII/P - skierowania przez Zespół Radców Prawnych sprawy o zasiedzenie
1024/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie wznowienia granicy wzdłuż ul. Orłowskiej na działce nr 429, km 82, obręb Gdynia dla zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orłowskiej
1025/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dotyczącego rozbudowy ul. Kartuskiej - I etap
1026/15/VII/U - zmiany zarządzenia nr 15598/14/VI/U w sprawie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia dla zadania pn: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Chylonia, Witomino i Chwarzno-Wiczlino
1027/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ul. Świeckiej
1028/15/VII/U - powołania komisji likwidacyjnej dla postawienia w stan likwidacji kanalizacji deszczowej w ulicach Al. Marszałka Piłsudskiego, Legionów i Korzeniowskiego
1029/15/VII/R - aneksu do umowy o współpracy dotyczącej realizacji projektu partnerskiego pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"
1030/15/VII/P - dofinansowania zabiegów rehabilitacji i terapii organizowanych przez Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich dla niepełnosprawnych mieszkanek dzielnic Gdyni: Wielki Kack, Chylonia, Oksywie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.02.2015
Data udostępnienia informacji: 28.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2015 14:25 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk