Z dnia 2015-01-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.01.2015 r. w sprawie:
559/14/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na prowadzenie serwisu internetowego Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA
560/14/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na druk publikacji Out of the Box
561/14/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na druk i wymianę plansz w nośnikach reklamowych
562/14/VII/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2015 roku
563/14/VII/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2015 roku
564/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
565/14/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Adm. J.Unruga 84 B/1,2 przeznaczonej do wydzierżawienia
566/14/VII/M - zakupu czasu antenowego w TVP Gdańsk
567/14/VII/P - dofinansowania wydania książki o historii gdyńskiej poczty od 1825 do 1939 roku
568/14/VII/O - wyrażenia zgody na umorzenie odsetek z tytułu wynajmu pomieszczeń administracyjnych
569/14/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni
570/14/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni
571/14/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lata, mieszkańców Gdyni
572/14/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni
573/14/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni
574/14/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu na XII Międzynarodowy Festiwal „INTERSHOW" w Zakopanem
575/14/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród oraz organizacji etapu okręgowego VII Olimpiady o Wiedzy o Hotelarstwie oraz etapu okręgowego II Olimpiady Wiedzy o Turystyce organizowanych przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
576/14/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni do szkoły w Yhteiskoulun Lukio w Kuovola w Finlandii
578/14/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na dokonanie podziału przedmiarów robót dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Gierdziejewskiego, Zauchy, Sokoła oraz Chwarznieńskiej 178 - etap II oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
579/14/VII/R - wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej miasta Gdyni odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację projektu „Gdynia Miasto Młodych (GMM) - płaszczyzna współpracy na rzecz rozwoju młodzieżowych innowacji społecznych" ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
580/14/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na druk i ekspozycję plakatu promującego miasto oraz zakup czasu antenowego na promocję miasta
581/14/VII/S - udzielenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na przeglądy, konserwację i naprawy kserokopiarek firmy Ricoh, Nashuatec do 30 000 EUR
584/15/VII/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.01.2015
Data udostępnienia informacji: 20.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.02.2015 12:35 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk