Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2015 rok

 

Wyszczególnienie

Pliki do pobrania

Wykonanie budżetu miasta Gdyni w 2015 roku

69 kB

Dochody

491 kB

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych  wg źródeł

103 kB

Część tabelaryczna – informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni

200 kB

Wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących

1 393 kB

Wydatki majątkowe

920 kB

Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni

431 kB

Wykaz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz informacja z wykonania planów przychodów i wydatków tych rachunków za 2015 rok

 

117 kB

ZAŁĄCZNIKI

 

Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2015 roku

 

51 kB

Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oraz zadań rzeczowych placówek oświatowych za 2015 rok

 

241 kB

Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych zakładów budżetowych za 2015 rok

 

 

27 kB

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  rad dzielnic za 2015 rok

211 kB

Dotacje na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego za 2015 rok

 

112 kB

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

 

49 kB

Stopień  zaawansowania  realizacji  programów wieloletnich

279 kB

Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

 

107 kB

Informacja o stanie mienia miasta Gdynia za 2015 rok

437 kB

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 31.03.2015
Data udostępnienia informacji: 05.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2016 11:20 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska
05.04.2016 11:07 Dodanie informacji Anna Zakrzewska