Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za 2015 r. - art.37 ustawy o finansach publicznych


1.Informacja z wykonania budżetu miasta Gdynia za IV kwartał 2015 r. w tym kwota deficytu- Sprawozdanie RB-NDS.      


2.Informacja o stanie zobowiązań miasta Gdyni wg stanu na 31.12.2015 r. - Sprawozdanie RB-Z.  

2.a.Informacja o stanie zobowiązań miasta Gdyni wg stanu na 31.12.2015r. - Sprawozdanie RB-Z-korekta.

3.Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na IV kwartał 2015 r.

3.a.Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na IV kwartał 2015 r. - korekta.

4.Sprawozdanie roczne Rb-27 S z wykonania planu dochodów.    

4.a.Sprawozdanie roczne Rb-27 S z wykonania planu dochodów -korekta.

5.Sprawozdanie roczne RB-28 S z wykonania planu wydatków.  

5.a.Sprawozdanie roczne RB-28 S z wykonania planu wydatków -korekta.        

6.Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: w 2015 r. Gdynia otrzymała z budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwotę 10.524.622,00  zł a przekazała innym jednostkom 1.890,00 zł.

7.Informacja o kwocie wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: w 2015r. Gdynia wykorzystała 39.867.138,00  zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Małgorzata Kraśniak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kraśniak
Data wytworzenia informacji: 18.03.2016
Data udostępnienia informacji: 18.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2016 14:44 Korekta Małgorzata Kraśniak
31.05.2016 14:41 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.05.2016 14:32 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.05.2016 14:28 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.05.2016 14:25 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.05.2016 14:18 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.03.2016 08:57 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.03.2016 08:53 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.03.2016 08:47 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.03.2016 08:41 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
31.03.2016 08:33 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak