Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.


Wyszczególnienie

Pliki do pobrania

Wykonanie budżetu miasta Gdyni w 2015 roku

 60 kB

Dochody

 401 kB

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych  wg źródeł

  71 kB

Część tabelaryczna – informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni

  209 kB

Wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących

1045 kB

Wydatki majątkowe

 777 kB

Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni

 417 kB

ZAŁĄCZNIKI

 

Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2015 roku

 

35 kB

Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych placówek oświatowych za 2015 rok

 

 188 kB

Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2015 r. zakładów budżetowych

 

 

 27 kB

Informacja z wykonania planów przychodów i wydatków – art. 223 ust. 1uofp.

 

108 kB

Dotacje na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego za 2015 rok

 

 96 kB

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  rad dzielnic za 2015 rok

 160 kB

Stopień  zaawansowania  realizacji  programów wieloletnich

442 kB

Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

 

 148 kB


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 31.08.2015
Data udostępnienia informacji: 03.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.09.2015 11:30 Dodanie informacji Anna Zakrzewska
03.09.2015 10:49 Dodanie informacji Anna Zakrzewska