Oświadczenia majątkowe - 2015 rok

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonała inspektor Marta Ziółkowska.


Alicja Adamczyk - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Beata Adamczyk  - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia 

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Bożena Adamska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Marzena Adamska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

korekta

Izabela Albecka -
dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Małgorzata Aleksiak - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Marek Ambrosiewicz - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jerzy Ambroży - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Andrzejewska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Andziulewicz - p.o. zastępcy dyrektora PUP
oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upoważnienia

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienia

Alicja Bajduszewska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Bajkowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Witold Barański - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Andrzej Barczak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anna Barszcz - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Annetta Benedyka - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Stefan Benkowski - kierownik w ZDiZ
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Agnieszka Biarda - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Lucyna Bisewska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Andrzej Bodnar - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Barbara Bogusławska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jadwiga Bogusławska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Mirela Boniek - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anna Borkowska - dyrektor PPNT
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Edyta Bortnik-Łosińska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Franciszek Bronk - z-ca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Beata Brzostowska - naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Iwona Brzozowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienie

Ilona Bubicz-Józekowska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Daniela Budzińska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anna Buraczek - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Regina Bzyl - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Leszek Ciesielski - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Ewa Chołuj - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Anna Dampc - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Sabina Dawidowska - dyrektor szkoły
oswiadczeni majatkowe za 2015 rok

Marek Dąbkowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Iwona Demkowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Marian Deręgowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015

Jerzy Dobaczewski - członek zarządu MZKZG
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Elżbieta Dudaref - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Katarzyna Dukat - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Dorota Dunst - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Krystyna Dziuba - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Barbara Dysarz - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Halina Fedzio - z-ca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Magdalena Filipowicz - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Bogusława Flisykowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Barbara Foltyn - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Bartosz Frankowski - naczelnik wydziału Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jacek Friedrich - dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Zdzisława Gabas - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Gałecka - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Hanna Gągała - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Bogumiła Gendek - kierownik referatu w ZDiZ
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Mariusz Gerber - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Małgorzata Gładczak - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Andrzej Gogola - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015

Oktawia Gorzeńska - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Karolina Grabowicz-Matyjas - dyrektor Muzeum Emigracji
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Katarzyna Gruszecka-Spychała - wiceprezydent miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Włodzimierz Grzechnik - naczelnik wydziału Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anna Grzegorowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Michał Guć - wiceprezydent miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Żanetta Gugała - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Dorota Haase - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Iwona Hadrzyńska - z-ca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienia

Piotr Harhaj - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Agnieszka Hetak - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Regina Hetak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Iwona Hadrzyńska - z-ca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Paulina Herrmann - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Robert Hirsch - Miejski Konserwator Zabytków
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Wojciech Hofman - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek upoważnienia

Dorota Huzarek - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Violetta Ilnicka - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Łucja Janiszewska - dyrektor żłobka
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jankowski Krzysztof - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Dorota Jakubowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Cezary Jakubowski - prezes zarządu Eko Dolina Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anna Jankowicz - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Ewa Jasińska - dyrektor Centrum Nauki EXPERYMENT
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Wioletta Jarzębińska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Mirosława Jezior - dyrektor MOPS
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jarosław Józefczyk - z-ca dyrektora MOPS
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Jolanta Józekowska - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Lidia Kalinowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Maciej Karmoliński - z-ca dyrektora ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Marek Karzyński - dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jarosław Kiljański - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Magdalena Kobylarczyk - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Krystyna Kołakowska - prezes zarządu TBS "Czynszówka"
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Hubert Kołodziejski - przewodniczacy zarządu MZKZG
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Edyta Kamaszyn - z-ca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Elżbieta Kondracka - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienia

Julita Konieczka -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Remigiusz Kończyk - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Czesław Kordel - zastępca przewodniczącego MZKZG
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Eugeniusz Korek - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Wiesław Kosakowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Marcin Kowalewski - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Magdalena Kowalska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anna Kozłowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Gabriela Karasiewicz - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Joanna Karnacewicz - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jolanta Kasperek-Sut - dyrektor szkoły 
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Urszula Klimczak- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Iwona Kłos - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Lucyna Kokot - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienia

Agata Kolanowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Julita Konieczka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Eugeniusz Korek - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Barbara Korthals - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Wiesław Kosakowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Bogdan Kosz - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Mirosłwa Koszałkowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Izabela Kowalska-Kotus - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Wojciech Kozłowski - członek zarządu KZG " Dolina Redy i Chylonki"
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Beata Kozyra - p.o. dyrektora przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Halina Krajewska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Janina Kreft - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Katarzyna Kruglak - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Iwona Krumholc - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Wiesława Krysztofowicz - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Lucyna Kucharek - kierwnik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Anna Kuczkowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Agnieszka Kukiełko - z-ca naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Lucyna Kukulska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Andrzej Kuklewicz - dyrektor placówki opiekuńczo-wychowaczej
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Aleksandra Kula - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Agata Kulasiewicz-Pojawa - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Aleksander Kuźmin - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Dorota Kyzioł - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Tomasz Labuda - z-ca prezesa zarządu PKT sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienia

Barbara Latocha -
dyrektor Kolegium Miejskiego
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Grażyna Lebiedzińska - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Przemysław Lebiedziński - dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Ewa Lemanszek - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Katarzyna Landowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Małgorzata Landowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Lemanszek - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Joanna Lesińska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Lucyna Lewandowska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Lipińska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok 

Joanna Lis - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Barbara Lubrycht - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Iwona Ławik - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anna Łepik - z-ca naczelnika wydziału Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienia

Marek Łucyk - dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienia

Elżbieta Łysakowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Mariusz Machnikowski - dyrektor Hali Widowiskowo-Sportowej
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Małgorzata Machowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ilona Majerowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Piotr Małolepszy - z-ca prezesa zarządu PKT sp z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anna Marlewska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jolanta Matulewicz - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Marta Mazurek - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Dawid Miąskowski - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jacek Michno - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Miedzińska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Aleksandra Mikołajczak - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Alicja Modelska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Bogusław Moniuszko - kierownik referatu w ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Bogusław Moszczyński - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Marzanna Mróz - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Beata Nagiel - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Andrzej Narwojsz - geolog powiatowy
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Iwona Neubert-Michalak - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Bożena Niewiadomska - z-ca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Hanna Nowak - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Magdalena Nowakowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Joanna Nowicka - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Joanna Nowopolska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Beata Niemczyk - podinspektor Urzad Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jacek Olkowski - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jolanta Orent - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Janina Ostałowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Markos Pagudis - prezes Agencji Rozwoju Gdyni
oświadczenie majątkowe na początek pracy w ARG

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Beata Pająk-Michalik - dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Elżbieta Paluch-Łątkowska - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienia

Mariola Parat-Lipińska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Magdalena Pardus - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Agnieszka Pasieka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Joanna Pawlenko - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Krystyna Pawlikowska - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Alicja Peplińska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Danuta Peplińska - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Piątek - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienia

oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Hanna Piech - dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Pietrzak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Irena Piotrowska - dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji
oswiadczenie majatkowe za 2015 rok

Magdalena Piwowarska -dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Martyna Plata - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Podedworna-Górecka - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Maria Podgórska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Marek Prusak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Renata Pruska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Beata Ratowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Krystyna Romanowska-Sychowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Katarzyna Rozmiarek - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Małgorzata Richert - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anna Rydzewska - dyrektor ZCK
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Barbara Rzepiak - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

korekta

Mirosława Sadowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anna Samsel - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Anita Sarnecka - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Grzegorz Siewert - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Małgorzata Siłakowska - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Joanna Siwicka - dyrektor PUP
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Celestyna Skiba - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Dorota Skulska-Wittbrodt - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Alicja Smolik - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Elżbieta Smolna - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Barbara Smużyńska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Wioleta Sobieraj - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jolanta Sobótka - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anita Sochacka - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Dorota Soszyńska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Alicja Spica - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Krystyna Stadnicka - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Aleksandra Stanios - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Magdalena Starościak - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Bogusław Stasiak - prezes zarządu PKM sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Janusz Stateczny - prezes zarządu Portu Lotniczego
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Katrzyna Stec - z-ca dyrektora MOPS
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Grażyna Steinke - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Marek Stępa - wiceprezydent miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Magdalena Streng - podinspektor Urzad Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Agnieszka Studnicka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anita Stypułkowska - z-ca naczelnika Urząd Miasta
oswiadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Surmanowicz-Kubkowska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Dagmara Syjczak - inspektor Urzad Miasta
oswiadczenie majątkowe za 2015 rok

Irena Szafranek - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Krzysztof Szałucki - skarbnik miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Joanna Szczepańska - inspektor Urząd Miasta
oswiadczenie majątkowe za 2015 rok

Krystyna Szczęśniak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Magdalena Szczukiewicz - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienia

Lilianna Szewczuk-Putrym
- dyrektor DPS
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Elżbieta Szlinder - kierownik w PUP
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Dorota Szymańska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Alicja Spica - p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Bogusław Stasiak - prezes zarzadu PKM
oswiadczenie majatkowe na początek kadencji

Renata Stelmach - naczelnik wydziału Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jolanta Steppa - naczelnik wydziału Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anna Stroińska-Szulc - główny specjalista Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anna Szultka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jolanta Sumowska - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Karolina Szreder - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jolanta Szulga - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Hanna Szóstakowska - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Barbara Szyca - inspektor Urząd Miasta
oswiadczenie majątkowe za 2015 rok

Marta Szymańska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Śliwińska - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Judyta Śliwińska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Renata Tomaszewska - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Henryk Tomaszewski - prezes zarządu PEWiK
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Piotr Topolewicz - wiceprezes zarządu PKM sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Violetta Trella - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Izabela Truss - zastępca dyrektora PUP
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Trzebiatowska-Citko - kierownik ABK nr 3
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Wiesław Tuźnik - wiceprezes zarządu PKA Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Monika Ubrych - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na poczatek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Marzenna Umławska - naczelnik wydziału Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Aleksandra Urla - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Joanna Walaszkowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Konrad Walczak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Remigiusz Walędziak - dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Konrad Walczak - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2015 rok 

Małgorzata Wasińczuk - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Halina Wełnicka - kierownik referatu Urzad Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Joanna Węsierska - podinspektor Urzad Miasta 
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Wojciech Wieczerzycki - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Katarzyna Widawska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Elżbieta Wiłucka-Psyta - z-ca naczelnika wydziału Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Barbara Wiśniewska - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Katarzyna Wiśniewska - dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Dariusz Wiśniewski - komendant Straży Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2015 rok 

Sławomir Wisniewski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Tadeusz Wiśniewski - przewodniczacy zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki"
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Janusz Witek - z-ca komendanta Straży Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Roman Witowski - dyrektor ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Grażyna Wojciechowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Jarosław Wojciechowski - dyrektor Centrum Kultury
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jolanta Wolak - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Mariola Wolska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Anna Woźniak-Sobolewska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Elżbieta Wójcik - dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Tomasz Wroński - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Karolina Wrosz - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Alicja Wróbel - zastępca dyrektora PUP
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Bożena Wysiecka - podinspektor Urząd Miasta
oswiadczenie majątkowe za 2015 rok

Olgierd Wyszomirski - dyrektor ZKM
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Barbara Zaborowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Stanisław Zachert - z-ca skarbnika
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienia

Jerzy Zając - sekretarz miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Bogdan Zajdziński - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienia

Ewa Zapaśnik -
kierownik ABK nr 4
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Elżbieta Zaręba - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

wyjaśnienia

Grażyna Zarzycka -
dyrektor przedszkola 
oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Krystyna Zdunek - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Ewa Zduń - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015

Bożena Zglińska - dyrektor Centrum Aktywności Seniora
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Wojciech Zieliński - dyrektor Teatru Miejskiego
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Jolanta Złoch - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majatkowe za 2015 rok

Wiesława Złotogórska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Lech Żurek - prezez zarzadu PKA sp z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Izabella Żywiecka - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marta Ziółkowska
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Rosochacka
Data wytworzenia informacji: 22.01.2015
Data udostępnienia informacji: 22.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.10.2020 13:59 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.03.2018 13:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.03.2018 13:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
06.12.2016 14:49 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
01.12.2016 12:45 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
28.10.2016 13:58 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
28.10.2016 12:20 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.10.2016 12:03 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
17.10.2016 11:56 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk
17.10.2016 11:50 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk
17.10.2016 11:44 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk
04.10.2016 09:22 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.09.2016 15:26 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
25.08.2016 09:23 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
12.08.2016 10:55 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
10.08.2016 11:02 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.08.2016 11:02 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.08.2016 10:56 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.08.2016 10:41 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
29.07.2016 11:05 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
19.07.2016 14:26 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
19.07.2016 14:19 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
19.07.2016 14:08 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
19.07.2016 13:58 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.07.2016 13:29 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.07.2016 13:20 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.07.2016 11:51 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.07.2016 11:31 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.07.2016 11:17 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.07.2016 10:50 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.07.2016 10:37 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
01.07.2016 09:22 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
24.06.2016 12:13 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
22.06.2016 12:22 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.06.2016 13:19 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.06.2016 12:09 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
15.06.2016 14:56 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
15.06.2016 14:43 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
15.06.2016 14:34 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
15.06.2016 14:13 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
15.06.2016 14:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.06.2016 11:55 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.06.2016 09:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.06.2016 12:25 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.06.2016 09:26 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.06.2016 09:11 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.06.2016 09:00 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.06.2016 08:49 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
01.06.2016 11:17 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
31.05.2016 13:58 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
31.05.2016 08:59 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
25.05.2016 13:34 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.05.2016 13:25 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.05.2016 13:14 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.05.2016 13:01 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.05.2016 12:49 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.05.2016 12:24 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.05.2016 12:14 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.05.2016 11:14 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.05.2016 11:06 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.05.2016 10:56 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.05.2016 10:46 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.05.2016 10:35 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.05.2016 15:24 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.05.2016 14:48 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.05.2016 14:34 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.05.2016 08:41 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
12.05.2016 14:38 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.05.2016 14:35 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
09.05.2016 14:47 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
09.05.2016 13:32 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
15.04.2016 14:40 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
15.04.2016 14:14 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
07.04.2016 12:25 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.04.2016 14:15 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.04.2016 13:57 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.04.2016 13:47 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.04.2016 13:34 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.03.2016 15:37 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.03.2016 15:20 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
19.02.2016 11:47 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
19.02.2016 11:46 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
19.02.2016 11:33 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
21.12.2015 15:21 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.12.2015 15:41 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.11.2015 13:27 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.11.2015 13:56 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
22.10.2015 10:43 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
21.10.2015 13:58 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
21.10.2015 11:07 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.10.2015 13:35 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.10.2015 13:22 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
07.10.2015 13:32 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
07.10.2015 13:28 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
07.10.2015 13:19 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
07.10.2015 13:07 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.09.2015 16:58 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 13:32 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 13:17 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 10:22 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 09:41 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 09:33 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 15:14 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 14:47 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 14:34 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 13:58 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 13:40 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
12.06.2015 10:38 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
10.05.2015 09:12 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
09.05.2015 11:37 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
09.05.2015 10:52 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
09.05.2015 10:30 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
08.04.2015 13:35 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.04.2015 14:02 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
25.02.2015 10:39 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
24.02.2015 14:19 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
24.02.2015 13:07 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.02.2015 13:16 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
22.01.2015 14:26 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
22.01.2015 10:32 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
22.01.2015 10:30 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
22.01.2015 09:20 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
22.01.2015 09:16 Dodanie informacji Marta Ziółkowska