Rozstrzygnięcie otwartego konkursu "Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora"

 

 

Komisja Oceniająca, powołana Zarządzeniem nr 3757/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 grudnia 2015 roku w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora” w latach 2016 - 2017, zgodnie z §6 ust. 8 załącznika nr 1 do uchwały nr XIV/304/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, opiniuje oferty w formie listy rankingowej ofert:

                                                  Lista rankingowa ofert

 1. Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa, nazwa zadania: Senior Club – to jest życie; 

  90,2 pkt.

 2. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, ich rodzin i przyjaciół „Effetha”, nazwa zadania: Integracyjny klub Seniora; 88,8 pkt.

 3. Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior”, nazwa zadania: Prowadzenie klubu Seniora Stowarzyszenia „Nowoczesny Senior” Gdynia; 86,0 pkt.

 4. Fundacja Adaptacja M&K, nazwa zadania: Rozwój klubu Seniora w Gdyni – Cisowej; 83,8 pkt.

 5. Stowarzyszenie Osób z wadą słuchu „Cisza”, nazwa zadania: Poprzez integrację wewnątrzpokoleniową i międzypokoleniową – dłużej żyjemy, bo budujemy więzi; 81,6 pkt.

 6. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki, nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego w klubach Seniora; 77,8 pkt.

 7. Klub Seniora przy parafii p.w. św. Andrzeja Boboli, nazwa zadania: Prowadzenie Klubu Seniora; 76,6 pkt.

 8. Klub Seniora „U Szymona” przy parafii p.w. św. Michała Archanioła, nazwa zadania: Prowadzenie klubu Seniora „U Szymona” w Gdyni – Oksywiu; 73,3 pkt.

 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowy – Dąbrówki, nazwa zadania: Nasz klub naszym miejscem spotkań, rozwoju zainteresowań, organizacji potańcówek, świąt i gier oraz gimnastyki; 45,8 pkt.

 

Komisja Oceniająca, powołana Zarządzeniem nr 3757/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 grudnia 2015 roku w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora” w latach 2016 - 2017, zgodnie z §6 ust. 8 załącznika nr 1 do uchwały nr XIV/304/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, zdecydowała rekomendować do przyznania dotacji te zadania spośród ofert, które otrzymały minimum 50 punktów ze 100 możliwych na Karcie Oceny Oferty i tym samym rekomenduje do dofinansowania w formie listy wniosków:

 

            Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

 1. Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa – nazwa zadania: Senior Club to jest życie; kwota dotacji: 22.000,00 zł

   

 2. Klub Seniora przy parafii św. Andrzeja Boboli – nazwa zadania: Prowadzenie Klubu Seniora; kwota dotacji: 22.000,00 zł z zastrzeżeniem: dotacja nie może pokrywać kosztów wynajmu pomieszczeń.

   

 3. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki – nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego w klubach Seniora; kwota dotacji: 67.400,00 zł

   

 4. Klub Seniora „U Szymona” przy parafii św. Michała Archanioła – nazwa zadania: Prowadzenie klubu Seniora „U Szymona” w Gdyni – Oksywiu; kwota dotacji: 14.000,00 zł

   

 5.  Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” – nazwa zadania: Integracyjny Klub Seniora; kwota dotacji: 17.800,00 zł z zastrzeżeniem poprawy kosztorysu.

 

 1. Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior” – nazwa zadania: Prowadzenie klubu Seniora Stowarzyszenia „Nowoczesny Senior” Gdynia; kwota dotacji: 22.000,00 zł

   

 2. Stowarzyszenie Osób z wadą słuchu „Cisza” – nazwa zadania: Poprzez integrację wewnątrzpokoleniową i międzypokoleniową, dłużej żyjemy, bo budujemy więzi; kwota: 32.480,00 zł z zastrzeżeniem: dotacja nie może pokrywać kosztów wynajmu pomieszczeń.

   

 3. Fundacja Adaptacja M&K – nazwa zadania: Rozwój klubu Seniora w Gdyni – Cisowej; kwota dotacji: 22.320,00 z zastrzeżeniem: pieniądze przeznaczone na koordynatora należy przesunąć na zadania merytoryczne.

   

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 3936/15/VII/R z 29 grudnia 2015 r. przyznał dotacje następującym organizacjom:


 1. Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa – nazwa zadania: Senior Club to jest życie; kwota dotacji: 22.000,00 zł

 

 1. Klub Seniora przy parafii św. Andrzeja Boboli – nazwa zadania: Prowadzenie Klubu Seniora; kwota dotacji: 22.000,00 zł – zastrzeżenie: dotacja nie obejmuje kosztów wynajmu sali i auli.


 1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki – nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego w klubach Seniora; kwota dotacji: 67.400,00 zł 1. Klub Seniora „U Szymona” przy parafii św. Michała Archanioła – nazwa zadania: Prowadzenie klubu Seniora „U Szymona” w Gdyni – Oksywiu; kwota dotacji: 14.000,00 zł 


 1.  Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” – nazwa zadania: Integracyjny Klub Seniora; kwota dotacji: 17.800,00 zł - z zastrzeżeniem wpisania kosztów za opiekuna grupy i tłumacza j. migowego we właściwym miejscu tabeli kosztorysu.


 1. Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior” – nazwa zadania: Prowadzenie klubu Seniora Stowarzyszenia „Nowoczesny Senior” Gdynia; kwota dotacji: 22.000,00 zł


 1. Stowarzyszenie Osób z wadą słuchu „Cisza” – nazwa zadania: Poprzez integrację  

wewnątrzpokoleniową i międzypokoleniową, dłużej żyjemy, bo budujemy więzi;     

kwota: 32.480,00 zł - zastrzeżenie: dotacja nie obejmuje kosztów wynajmu

pomieszczeń.


 1. Fundacja Adaptacja M&K – nazwa zadania: Rozwój klubu Seniora w Gdyni – Cisowej; kwota dotacji: 22.320,00 – zastrzeżenie: pieniądze przeznaczone na koordynatora należy przesunąć na zadania merytoryczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 29.12.2015
Data udostępnienia informacji: 29.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2016 11:50 Dodanie informacji Sławomir Walkowski