Prowadzenie Gdyńskich Warszatów Podróżniczych 2015

Prezydent Miasta Gdyni

informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:

prowadzenie "Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych".

   Opinia Komisji Oceniającej:

Lista rankingowa ofert:

  1. Oferta Nr 1: złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni - 82,75 pkt.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:

  1. Oferta Nr 1: złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – kwota dotacji 14 490 zł


Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 650/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 stycznia 2015 r.:

1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Komenda Hufca Gdynia - na zadanie "Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych Wyjdz w Swiat 2015". Wysokość dotacji na realizację zadania - 14.490,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czop
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 20.01.2015
Data udostępnienia informacji: 16.01.2015