Zamieszczenie materiałów informujących o obchodach ŚTP w Gdyni na łamach Dziennika Bałtyckiego

Numer umowy:SK/2399/MP/17-W/2015
Data podpisania:05.11.2015
Przedmiot zamówienia:zamieszczenie materiałów informujących o obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni w dn. 16-22.11.2015 r. na łamach Dziennika Bałtyckiego w dn. 12.11.2015 r.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk
Wartość zamówienia:3 230,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 05.11.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 15:09 Dodanie informacji Beata Grzegorska