Wykonanie zestawienia trójmiejskich firm na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Numer umowy:SK/1982/MP/5-W/2015
Data podpisania:29.09.2015
Przedmiot zamówienia:wykonanie zestawienia trójmiejskich firm na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Urząd Statystyczny w Gdańsku ul. Danusi 4 80-434 Gdańsk
Wartość zamówienia:5 100,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 28.09.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 14:27 Dodanie informacji Beata Grzegorska