Wykonanie usługi badania metodą ankietową mieszkańców gmin / miast sąsiadujących z Gdynią

Numer umowy:SK/2084/MP/8-W/2015
Data podpisania:15.10.2015
Przedmiot zamówienia:wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania metodą ankietową mieszkańców gmin / miast sąsiadujących z Gdynią na temat: „Co skłoniłoby Panią/Pana do zamieszkania w Gdyni”
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:PBS Spółka z o.o. ul. Junaków 2 81-812 Sopot
Wartość zamówienia:44 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 08.10.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 14:34 Dodanie informacji Beata Grzegorska