Wykonanie materiałów informacyjnych na potrzeby realizacji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2016"

Numer umowy:SK/3101/MP/35-W/2015
Data podpisania:24.12.2015
Przedmiot zamówienia:wykonanie materiałów informacyjnych na potrzeby realizacji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2016"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:„GOSTARMEDIA” Mariusz Kiedrowicz ul. Leśna 32C/2 81-549 Gdynia
Wartość zamówienia:9 600,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 24.12.2015
Data udostępnienia informacji: 30.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2016 08:26 Dodanie informacji Beata Grzegorska