wykonanie animowanych, edytowalnych prezentacji Miasta Gdyni na potrzeby użycia na konferencjach i spotkaniach inwestorskich

Numer umowy:SK/2102/MP/10-W/2015
Data podpisania:15.10.2015
Przedmiot zamówienia:wykonanie 2 animowanych, edytowalnych prezentacji Miasta Gdyni na potrzeby wielokrotnego użycia na konferencjach i spotkaniach inwestorskich
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:OKABE Krzysztof Olszewski ul. Pelplińska 6B lok. 10 81-258 Gdynia
Wartość zamówienia:4 920,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 14.10.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 14:41 Dodanie informacji Beata Grzegorska