Wygłoszenie prelekcji podczas dnia inaugurującego obchody ŚTP w Gdyni

Numer umowy:SK/2405/MP/21-W/2015
Data podpisania:05.11.2015
Przedmiot zamówienia:wygłoszenie prelekcji podczas dnia inaugurującego obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni w dn. 16.11.2015 r.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Paweł Wencel WENCEL GROUP.PL ul. Ozorkowska 51 93-285 Łódź
Wartość zamówienia:250,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 05.11.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 15:17 Dodanie informacji Beata Grzegorska