Świadczenie usług dla Gdyni na konferencji „Infrastruktura transportowa w Polsce” w dn. 12.10.2015 w Parlamencie Francuskim w Paryżu

Numer umowy:SK/2101/MP/9-W/2015
Data podpisania:12.10.2015
Przedmiot zamówienia:świadczenie usług promocyjnych dla Gminy w związku z konferencją pt. „Infrastruktura transportowa w Polsce: możliwości współpracy polsko-francuskiej”, która odbędzie się w poniedziałek 12 października 2015 roku w Parlamencie Francuskim w Paryżu
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji z siedzibą w Paryżu przy 16 place Vendôme
Wartość zamówienia:10 409,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 12.10.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 14:39 Dodanie informacji Beata Grzegorska