Realizacja usług informacyjno – promocyjnych na rzecz Miasta Gdyni

Numer umowy:SK/2971/MP/33-W/2015
Data podpisania:23.12.2015
Przedmiot zamówienia:realizacja usług informacyjno – promocyjnych na rzecz Miasta Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:CIMC Trailer Poland Sp. z o.o. ul. Bernarda Chrzanowskiego 10u/7 80-278 Gdańsk
Wartość zamówienia:24 600,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 21.12.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 15:46 Dodanie informacji Beata Grzegorska