Publikacja informacji dotyczących Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości na portalu Facebook

Numer umowy:SK/2584/MP/23-W/2015
Data podpisania:01.12.2015
Przedmiot zamówienia:publikacja informacji dotyczących Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości na portalu społecznościowym Facebook w okresie: XI / XII 2015
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:MA&MA Daniel Kędzierski ul. Toruńska 5 lok. 2 84-230 Rumia
Wartość zamówienia:4 920,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 30.11.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 15:25 Dodanie informacji Beata Grzegorska