Przygotowanie formularzy interaktywnych na potrzeby realizacji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2016"

Numer umowy:SK/2758/MP/28-W/2015
Data podpisania:07.12.2015
Przedmiot zamówienia:przygotowanie trzech formularzy interaktywnych na potrzeby realizacji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2016"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:MULTIMEDIA Productions Sp. z o.o. ul. Komandorska 44 A 80-299 Gdańsk
Wartość zamówienia:3 690,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 07.12.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 15:42 Dodanie informacji Beata Grzegorska