Koszty związane z obsługą stoiska Miasta Gdyni podczas Targów EXPO Real w Monachium

Numer umowy:SK/1998/MP/6-W/2015
Data podpisania:30.09.2015
Przedmiot zamówienia:pokrycie kosztów związanych z obsługą stoiska Miasta Gdyni podczas Targów EXPO Real w Monachium w dniach 05-07.10.2015
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Gastro Consulting Irena Labus ul. Kręta 1/4 64-850 Ujście
Wartość zamówienia:3 690,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 30.09.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 14:29 Dodanie informacji Beata Grzegorska