Druk i ekspozycja w gablotach na terenie Miasta Gdyni materiałów informujących o obchodach ŚTP w Gdyni

Numer umowy:SK/2398/MP/16-W/2015
Data podpisania:06.11.2015
Przedmiot zamówienia:druk, ekspozycja w gablotach na terenie Miasta Gdyni, montaż i demontaż materiałów informujących o obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni w dniach 09-22.11.2015 r
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:CONTRAST Drukarnia ul. Działdowska 14 81-208 Gdynia
Wartość zamówienia:690,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Grzegorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 05.11.2015
Data udostępnienia informacji: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2016 15:06 Dodanie informacji Beata Grzegorska