Udzielanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów ... Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody.

Numer umowy:SPK.2403.147.2015
Data podpisania:25 czerwca 2015
Przedmiot zamówienia:Szkolenie pracowników - Udzielanie zezwoleń na usunięcie drzew ... Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Krzysztof Gruszecki
Wartość zamówienia:3500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Marzena Siedlikowska
Telefon:58 668-86-91
E-mail:ref.kadr@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Samodzielny Referat Kadr i Szkoleń
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Bożena Nowakowska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Nowakowska
Data wytworzenia informacji: 14.07.2015
Data udostępnienia informacji: 14.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.07.2015 13:10 Dodanie informacji Bożena Nowakowska