Szkolenie - Przepisy Ustawy prawo wodne z uwzględnieniem najnowszych zmian

Numer umowy:SPK.2403.188.2015
Data podpisania:4 września 2015
Przedmiot zamówienia:Szkolenie - Przepisy Ustawy prawo wodne z uwzględnieniem najnowszych zmian
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Lucyna Osuch-Chacińska
Wartość zamówienia:2.400,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Marzena Siedlikowska
Telefon:58 668-86-91
E-mail:ref.kadr@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Samodzielny Referat Kadr i Szkoleń
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Nowakowska
Wprowadził informację: Bożena Nowakowska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Nowakowska
Data wytworzenia informacji: 06.10.2015
Data udostępnienia informacji: 06.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.10.2015 15:15 Dodanie informacji Bożena Nowakowska