Oceny oddziaływania na środowisko - najnowsze zmiany przepisów

Numer umowy:SPK.2403.94.2015
Data podpisania:30.04.2015
Przedmiot zamówienia:Szkolenie pracowników - Oceny oddziaływania na środowisko - najnowsze zmiany przepisów
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Kancelaria Radców Prawnych "CIC"
Wartość zamówienia:2400,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Danuta Kaluszkiewicz
Telefon:58 668-86-94
E-mail:ref.kadr@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Samodzielny Referat Kadr i Szkoleń
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Bożena Nowakowska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Nowakowska
Data wytworzenia informacji: 30.04.2015
Data udostępnienia informacji: 21.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2015 10:24 Dodanie informacji Bożena Nowakowska