Komunikacja, etykieta, protokół oraz marketing terytorialny

Numer umowy:SPK.2403.104.2015
Data podpisania:07.05.2015
Przedmiot zamówienia:Szkolenie pracowników - Komunikacja, etykieta, protokół oraz marketing terytorialny
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Tomasz Kalinowski
Wartość zamówienia:3500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Bożena Nowakowska
Telefon:58 668-87-99
E-mail:ref.kadr@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Samodzielny Referat Kadr i Szkoleń
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Bożena Nowakowska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Nowakowska
Data wytworzenia informacji: 07.05.2015
Data udostępnienia informacji: 21.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2015 10:30 Dodanie informacji Bożena Nowakowska