Zakup 2 urządzeń do kompensacji mocy biernej pojemnościowej

Numer umowy:KB/526/URE/40/W/2015
Data podpisania:19.08.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Wykonanie pomiarów, dobór, zaprojektowanie, zakup, montaż i uruchomienie urządzenia GlobalREDUX (EkoREDUX) redukującego energię bierną pojemnościową w następujących punktach poboru: 1. Budynek Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni 2. Budynek Miejskiego Domu Kultury przy ul. Grabowo 2 w Gdyni (MOPS)
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:GlobalECO Spółka z o.o., z siedzibą 80-174 Otomin (k. Gdańska), ul. Słoneczna 47 NIP: 586-22-59-572, REGON 221099065, KRS 0000366545
Wartość zamówienia:15 559,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Hanna Górecka-Banasik
Telefon:58 668 23 51
E-mail:ref.energetyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Samodzielny Referat ds. Energetyki Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 312
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 27.08.2015
Data udostępnienia informacji: 27.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2015 13:26 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik