projekt reklamy prasowej

Numer umowy:SK/682/MM/4-W/2015
Data podpisania:15.04.2015 r.
Przedmiot zamówienia:projekt reklamy prasowej
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Art Design Maciej Blachowski
Wartość zamówienia:1599,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Agata Grzegorczyk
Telefon:58 668 25 45
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowosci UM Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 14.04.2015
Data udostępnienia informacji: 04.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2015 11:30 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska